70 rokov historických návratov

Miestny odbor Matice slovenskej v Galante a Dom Matice Slovenskej v Galante 14. októbra 2017 v Galante zorganizoval konferenciu pod názvom „70 rokov historických návratov“. Konferencia bola venovaná 70. výročiu dohody o výmene obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom z roku 1947. Patronát nad podujatím prevzali Ing. Viliam Oberhauser, CSc. a PhDr. Ján Hovorka. Výsledkom konferencie Prečítať viac o 70 rokov historických návratov[…]

70. výročie presídlenia v Senci

V slnečnú jesennú sobotu 30. septembra 2017 sme si v Senci pripomenuli 70. výročie presídlenia Slovákov z Dolnej zeme do Senca a okolia a zároveň 70. výročie vzniku samostatného evanjelického a. v. cirkevného zboru v Senci. Organizáciu podujatia si zobral pod patronát Evanjelický a.v. cirkevný zbor Senec a Miestny odbor Matice slovenskej v Senci. Oslavy boli rozdelené na časť v evanjelickom kostole Prečítať viac o 70. výročie presídlenia v Senci[…]

70. výročie presídlenia na Pitvaroši

24. júna 2017 sa na Pitvaroši uskutočnila Spomienka 70. výročia výmeny obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom. Stretnutie bohaté na program sa nieslo v spomienkovom duchu na udalosti, ktoré sa odohrali v roku 1947. Účastníci slávnosti zasadili pamätný strom (hloh), pod ktorý umiestnili pamätnú tabuľu na túto udalosť. Pripomeňme si toto podujatie prostredníctvom série nasledovných článkov: […]

70. výročie presídlenia v Sládkovičove

Pri príležitosti 70. výročia presídlenia Slovákov z Dolnej zeme do Sládkovičova, Malej Mače a Veľkej Mače sa konala 20. mája 2017 v Sládkovičove spomienková slávnosť. Moto na pozvánke od Vladimíra Mináča výstižne vystihuje pripomenutie si vlastnej histórie:  „Obraciame sa k svojej minulosti nie náhodne, nie iba inštinktívne, ale z hlbokej vnútornej potreby. Všade hľadáme svoje korene, aby sme lepšie pochopili Prečítať viac o 70. výročie presídlenia v Sládkovičove[…]

70. výročie presídlenia v Seredi

V roku 2017 si pripomíname, predovšetkým my presídlenci a ich potomkovia, návrat do vlasti našich predkov. Je to 70 rokov čo sa naši rodičia, starí a prastarí rodičia rozhodli vypočuť volanie o návrate do vlasti odkiaľ pred viac ako 200 rokmi odišli zúrodňovať spustnuté roviny Dolnej zeme. Vo vlakových transportoch jedni odchádzali a naši predkovia prichádzali s nádejami a túžbami na lepší život Prečítať viac o 70. výročie presídlenia v Seredi[…]

70. výročie presídlenia vo Veľkých Úľanoch

25. mája 2017 si presídlenci z Pitvaroša vo Veľkých Úľanoch pripomenuli udalosti spred 70. rokov. V roku 1947, v rámci medzištátnej dohody o výmene obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom, sa množstvo dolnozemských rodín rozhodlo vrátiť do vlasti svojich predkov. Prvý transport s presídlencami putoval práve z Pitvaroša do obcí Veľká Mača a Veľké Úľany. Aj keď rokmi počet presídlencov vo Veľkých Úľanoch klesol, Prečítať viac o 70. výročie presídlenia vo Veľkých Úľanoch[…]