Spomienky a postrehy Alžbety Svoreňovej

Menujem sa Alžbeta Svoreňová rodená Hašková. Pochádzam z  Pitvaroša, kde som  žila do mojich  20. rokov a chodila aj do základnej školy. Spomínam si, že v škole nás učili, že to územie, kde sa nachádza Pitvaroš počas tureckej vlády bola pustatina.  Spomínam, ako sme chodili na výlety medzi kopce a do  hory. Pani učiteľka nám Prečítať viac o Spomienky a postrehy Alžbety Svoreňovej[…]

O pitvarošskom kroji

  Z dolnozemského zápisníka Štefana Hudáka (1923-2005) Pitvaroš sa od svojho zrodu vyznačoval bohatou ľudovou kultúrou. K nej pochopiteľne patril i kroj, ktorý sa tu zachoval s väčšími – menšími obmenami až do ukončenia druhej svetovej vojny. V celku sa nelíšil od komlóšskeho či albertského (Csanádalberti) kroja. Niektoré jeho prvky sú známe vo všetkých dolnozemských osadách. Mne, pravda, utkvelo v pamäti Prečítať viac o O pitvarošskom kroji[…]

Kraviari na Pitvaroši

Na Pitvaroši bolo pred druhou svetovou vojnou 200 až 300 kráv a 4 býci (jedovitý Ďuri, Ferko, Bandy a Fero). Najviac kráv mal František Emődy z mlyna – 5. Väčšina však mala len jednu kravu a takmer polovica Pitvarošanov bola bez kravy. Kravy sa chovali nielen kvôli mäsu a mlieku, ale aj kvôli hnoju. Hnoj Prečítať viac o Kraviari na Pitvaroši[…]

Druhý Pitvaroš

Pitvaroš v minulosti vyzeral inak ako ho poznáme dnes. Súčasný Pitvaroš zvykne byť označovaný až ako tretí Pitvaroš. Ján Hronec (1873-1965) vo svojom rukopise uvádza históriu prvého Pitvaroša nasledovne: „Meno Pitvaroš od koho pochodí, skade a po čom, to sa nevie. Písali už viacerí pisatelia, ale každý len s tým skončil, že meno Pitvaroš skade pochodí to sa Prečítať viac o Druhý Pitvaroš[…]

Rozprávky ňaňičky Žofky

Rozprávkárka „ňanička Žofka“ (Farkas Andrásné Drágos Zsófia) patrí nesporne k pozoruhodným zjavom prozaickej tradície. V roku 1984 Ondrej Krupa vydal jej jedinečné rozprávky písané v nárečí tak, ako sa voľakedy rozprávalo na Dolnej zemi. Publikácia obsahuje spolu 52 rozprávkových textov. Rodičia Žofie Farkašovej z Nagybánhegyesa  pochádzali z Pitvaroša. […]

Presídlenie Slovákov z Pitvaroša

Pred 70. rokmi sa realizovalo presídlenie Slovákov z Pitvaroša do Československa v rámci Dohody o vzájomnej výmene obyvateľstva z roku 1946. Aj po 70. rokoch je táto téma stále živá a nedostatočne zhodnotená nielen historikmi ale ani samotnými účastníkmi presídlenia. Názory na jej význam či dopad sa rôznia. Iný názor majú na ňu slovenskí historici a iní maďarskí historici. Dejiny sa Prečítať viac o Presídlenie Slovákov z Pitvaroša[…]

Hrsť spomienok Michala Svoreňa z Kolárova

Hrsť spomienok Michala Svoreňa z Kolárova. Dívať sa dopredu a vziať si ponaučenie z toho, čo je za nami. „Jaj, čo nás v tej Slovenskej len čaká…”. Z takmer čisto slovenskej dediny Pitvaroš nás presťahovali síce na Slovensko, ale do maďarskej dediny. Akýže kulak, keď môj otec po celý život hrdlačil na cudzom…   Michal Svoreň   Najprv Prečítať viac o Hrsť spomienok Michala Svoreňa z Kolárova[…]