Presídlenie Slovákov z Pitvaroša

Pred 70. rokmi sa realizovalo presídlenie Slovákov z Pitvaroša do Československa v rámci Dohody o vzájomnej výmene obyvateľstva z roku 1946. Aj po 70. rokoch je táto téma stále živá a nedostatočne zhodnotená nielen historikmi ale ani samotnými účastníkmi presídlenia. Názory na jej význam či dopad sa rôznia. Iný názor majú na ňu slovenskí historici a iní maďarskí historici. Dejiny sa Prečítať viac o Presídlenie Slovákov z Pitvaroša[…]

História evanjelických presídleneckých zborov

Pitvarošania po presídlení do novej vlasti v roku 1947 stáli pri zrode i nových evanjelických zborov. Založili evanjelické a.v. zbory v Senci, v Sládkovičove a vo Veľkých Úľanoch, kde naďalej pokračovali vo viere svojich predkov. Pri výročiach presídlenia a založenia nových cirkevných zborov boli vydané pamätnice so spracovanou históriou presídleneckých zborov. […]

Pitvaroš a Pitvarošania (2007, 2008)

„Bol to svojský svet, ktorý sa už nikdy nevráti. Naši predkovia spoločne žili na Pitvaroši, prežívali krásne aj tienisté stránky dejinných zlomov i bežného života. Boli ako jedna veľká rodina. Mnohé tradície si po presídlení, preniesli na Slovensko. Spolu s nimi si doniesli aj svoje spomienky na Pitvaroš, ľudí a život, ktorí tam desaťročia žili. […]

70. výročie presídlenia na Pitvaroši

24. júna 2017 sa na Pitvaroši uskutočnila Spomienka 70. výročia výmeny obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom. Stretnutie bohaté na program sa nieslo v spomienkovom duchu na udalosti, ktoré sa odohrali v roku 1947. Účastníci slávnosti zasadili pamätný strom (hloh), pod ktorý umiestnili pamätnú tabuľu na túto udalosť. Pripomeňme si toto podujatie prostredníctvom série nasledovných článkov: […]

Hrsť spomienok Michala Svoreňa z Kolárova

Hrsť spomienok Michala Svoreňa z Kolárova. Dívať sa dopredu a vziať si ponaučenie z toho, čo je za nami. „Jaj, čo nás v tej Slovenskej len čaká…”. Z takmer čisto slovenskej dediny Pitvaroš nás presťahovali síce na Slovensko, ale do maďarskej dediny. Akýže kulak, keď môj otec po celý život hrdlačil na cudzom…   Michal Svoreň   Najprv Prečítať viac o Hrsť spomienok Michala Svoreňa z Kolárova[…]

Dolnozemská klbásiáda

Medzi už tradičné a každoročne organizované stretnutia dolnozemských Slovákov a ich potomkov na Slovensku patrí podujatie „Dolnozemská klbásiáda“. Koná sa pravidelne na jeseň, v prvej polovici novembra. Miesto konania sa niekoľkokrát už menilo, ale posledných niekoľko ročníkov sa organizuje v jedálni Slovnaftu. Klbásiáda je nielen stretnutím presídlencov, potomkov Slovákov z Dolnej zeme, záujemcov o túto Prečítať viac o Dolnozemská klbásiáda[…]

70. výročie presídlenia v Sládkovičove

Pri príležitosti 70. výročia presídlenia Slovákov z Dolnej zeme do Sládkovičova, Malej Mače a Veľkej Mače sa konala 20. mája 2017 v Sládkovičove spomienková slávnosť. Moto na pozvánke od Vladimíra Mináča výstižne vystihuje pripomenutie si vlastnej histórie:  „Obraciame sa k svojej minulosti nie náhodne, nie iba inštinktívne, ale z hlbokej vnútornej potreby. Všade hľadáme svoje korene, aby sme lepšie pochopili Prečítať viac o 70. výročie presídlenia v Sládkovičove[…]

Pitvarošské obrusy

Obrus bol v minulosti i dnes nielen súčasťou stolovania ale i dekoratívnym prvkom. Okrem toho plnil i ďalšie funkcie. Boli obrusy na bežný deň, ale i sviatočné, Vianočné či Veľkonočné. V smútočnom dome, ako aj počas celého obradu, bol stôl prikrytý obrusom, tradične vyšívaným na krosnách s čiernym vzorom. Pitvarošania popri geometrických vzoroch najčastejšie používali kvetinové vzory. Obrusy boli tkané ale i vyšívané rôznymi spôsobmi. […]