Pozvánka na konferenciu: Naši predkovia na stránkach dolnozemských matrík, 9.9.2022, Galanta

Odkiaľ pochádzali naši predkovia? Túto otázku si položil pravdepodobne každý, ale u Pitvarošanov a presídlencov z Dolnej zeme má táto otázka oveľa širší rozmer. Aj keď predtým stovky kilometrov vzdialení, stále svoje oči upierali na horné Uhorsko. Cítili, že stadiaľ vyšli a tam aj patria. Nielen ťažké životné podmienky, ale aj túžba vrátiť sa na Slovensko viedla Pitvarošanov a dolnozemských Slovákov v roku 1947 k presídleniu. Napriek tomu, stále mnohí nevedia „otkiaľ zme hát prišli“, kde možno stále žije naša rodina, ktorá sa pred dvoma storočiami „z horniakov“ nevysťahovala. Kde sú naše korene? Ľudia sa vracajú k svojim koreňom aby lepšie spoznali samých seba. Určite to nie je novým zistením aj vzhľadom na to, že informácie o obce, z ktorej sa naši predkovia vysťahovali sa iba zriedkavo odovzdávali nasledujúcim generáciám, ak vôbec. Prípadne tieto poznatky zavial čas a zabudlo sa na ne.

Vážení čitatelia portálu www.pitvaros.sk prinášame Vám pozvánku na odbormú konferenciu zameranú na tému:

Naši predkovia na stránkach dolnozemských matrík

Konferenciu organizuje Občianske združenie pre genealogický výskum dolnozemských Slovákov so sídlom v Galante v spolupráci s Mestským úradom v Galante. Konferencia sa koná 9. septembra 2022 (piatok) v neogotickom kaštieli Esterházyovcov v Galante, 2. poschodie.

Esterházyovský kaštieľ v Galante

(zdroj:www.slovenskycestovatel.sk)

Program konferencie

 

9.00 – 9.30 PREZENTÁCIA

9.30 – 9.45 OTVORENIE, PRIVÍTANIE HOSTÍ

9.45 – 12.00 PRVÁ ČASŤ PREDNÁŠOK

 

PREDNÁŠKY:

 

1/ Ľubomír Kmeť

Informácia o doterajších výsledkoch práce členov Združenia pre genealogický výskum dolnozemských Slovákov a o cieľoch a perspektívach ich práce do budúcnosti

2/ Ján Hovorka

Príprava a prepis matričných záznamov dolnozemských matrík – poznatky a závery

3/ Renáta Gombárová

Odporúčania, pravidlá, zákonitosti a skúsenosti, vhodné pre bádateľov pri genealogických výskumoch matričných záznamov uhorských matrík 18. – 19. stor., ktoré vyplynuli z elektronických prepisov dolnozemských matrík

4/ Eva Tušková – Alžbeta Valachovičová – František Boriš

Problematika párovania matričných údajov z dolnozemských matrík ako základ objektivizácie matričných údajov – námety a skúsenosti

5/ Karol Rebro – Ľubomír Kmeť

Využitie formujúcej sa Regionálnej databázy dolnozemských Slovákov a špecializovaného genealogického programu Združenia pre genealogický výskum dolnozemských Slovákov pri hľadaní rodinných a rodových väzieb medzi osobami, uvádzanými v elektronickej databáze a pri tvorbe rodokmeňov a vytváraní rodostromov.

6/ Juraj Hovorka

Praktické skúsenosti s využitím existujúcich genealogických programov pri práci na tvorbe Regionálnej databázy dolnozemských Slovákov

7/ Michal Hronec

Genealógia a onomastika

 

DISKUSIA

12.30 – 13.30 PRESTÁVKA NA OBED

13.30 – 14.15 POZDRAVY ČESTNÝCH HOSTÍ:

 • Petra Pašku, primátora mesta Galanty
 • Predstaviteľa Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
 • Predstaviteľa/zástupcu Matice Slovenskej
 • Predstaviteľa/zástupcu Generálneho biskupského úradu ECAV v SR
 • Predstaviteľa/zástupcu Evanjelickej cirkvi a.v. v Maďarsku
 • Predstaviteľa Evanjelickej cirkvi a.v. v Srbsku
 • Predstaviteľky Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku
 • Predstaviteľa Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku
 • Predstaviteľa Únie slovenských menšinových samospráv v Maďarska
 • Predstaviteľa Spolku Slovákov z Maďarska v SR
 • Predstaviteľa Spolku Slovákov z Bulharska v SR
 • Predstaviteľa Spolku Slovákov z Rumunska v SR
 • Predstaviteľa Spolku Slovákov z Vojvodiny v SR

 

14.15 – 17.00 DRUHÁ ČASŤ PREDNÁŠOK

 

PREDNÁŠKY:

 

8/ Prednáška pozvaného hosťa – Iveta Valentová, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV Bratislava:

Vznik, vývin a charakteristika priezvisk

9/ Prednáška pozvaného hosťa – Tünde Tušková, riaditeľka Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku – Békešská Čaba:

K otázkam stavu genealogického bádania v Maďarsku so zameraním na výskum našich predkov

10/ Prednáška pozvaného hosťa – Vladimír Petrovič, genealóg na tému:

Skúsenosti a poznatky pri práci s matričnými údajmi a pri tvorbe rodokmeňov

11/ Prednáška pozvaného hosťa – Milan Šišmiš, genealóg na tému:

Problematika tvorby a publikovania genealogických prác, prehľad a zhodnotenie najvýznamnejších genealogických prác za uplynulé roky na Slovensku

12/ Prednáška pozvaného hosťa – Martin Miti Kováč, riaditeľ ústredného archívu GBÚ ECAV a vedúci Centra histórie ECAV v SR Bratislava na tému:

Možnosti realizácie genealogických výskumov v rámci ústredného archívu Generálneho biskupského úradu ECAV v Bratislave a v rámci matrík evanjelických cirkevných zborov na Slovensku

 

DISKUSIA

17.45 – 18.00 ZÁVER KONFERENCIE

 

Vážení hostia, milí kolegovia, priatelia!

Srdečne Vás pozývame na konferenciu, ktorej cieľom je informovať o konkrétnych výsledkoch viacročnej práce členov Združenia pre genealogický výskum dolnozemských Slovákov, priblížiť zaujímavosti aj úskalia práce na sprístupňovaní matričných údajov dolnozemských matrík a charakterizovať najdôležitejšie poznatky a závery, ku ktorým dospeli členovia združenia pri prepisoch matričných údajov, ktoré nepochybne obohatia každého bádateľa, púšťajúceho sa do výskumu predkov na stránkach starých uhorských matrík 18.-19. storočia.

V druhej časti konferencie sa na praktických ukážkach oboznámite s „ pridanými hodnotami“ výsledkov práce Združenia – možnosťami, ktoré pre amatérskych aj profesionálnych genealógov poskytuje naša Regionálna matričná databáza spolu s unikátnym genealogickým programom na konkrétne vyhľadávanie rodinných a rodových väzieb a vzťahov, ktorá je jedinečná a unikátna aj pri porovnaní s možnosťami zahraničných genealogických programov. Nakoniec si všetci radi vypočujeme príspevky našich hostí, týkajúce sa praktických stránok genealogického bádania po predkoch.

                                                                                                                                                                                                        organizátori

 

Autor článku: Michal Kožuch

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.