1. augusta 2017

Oznamy

14. apríla 2018 Vás, milí Pitvarošania a presídlenci zo všetkých kútov, pozývame na prvé stretnutie Pitvarošanov pod názvom Pitvarošské dotyky. Našou snahou je, aby sa potomkovia presídlencov z Pitvaroša a nepresídlení Pitvarošania stretávali častejšie ako len na výročia a zároveň spájať Pitvarošanov a presídlencov z viacerých presídleneckých obcí. Chceli by sme časom zapojiť širší okruh nadšencov, aby sme spolu vytvorili novú tradíciu.  Príďte v sobotu 14.4.2018 do jedálne Vysokej školy Danubius v Sládkovičove na Richterovej ulici. Čaká na Vás bohatý program a hlavne stretnutia plné nielen spomienok a návratov ale i zachovanie ducha „pitvarošanstva“ pre ďalšie generácie. Začiatok podujatia je od 10.00 h.

Cena vstupného je 7 EUR. Platiť sa bude až pri vstupe do jedálne. Súčasťou vstupného je kompletný obed a občerstvenie. Aby sme vedeli objednať presné počty porcií budú v kostoloch presídleneckých zborov pripravené tlačivá, kde Vás poprosíme o uvedenie mena a záväzného počtu ľudí. Váš korektný prístup nám veľmi pomôže. Prípadne sa môžete nahlasovať aj elektronicky mailom na: mkozuch@centrum.sk

Tešíme sa na Vašu účasť a pomôžte nám založiť novú tradíciu.

Plagát na stiahnutie


 

PRIPRAVUJEME:

V roku 2017 sme si pripomenuli my presídlenci a ich potomkovia výročie presídlenia do vlasti našich predkov. Je to 70 rokov čo sa naši rodičia, starí a prastarí rodičia rozhodli vypočuť volanie o návrate do vlasti odkiaľ pred viac ako 200 rokmi odišli zúrodňovať spustnuté roviny Dolnej zeme. Vo vlakových transportoch jedni odchádzali a naši predkovia prichádzali s nádejami a túžbami na lepší život v novej vlasti.

       Na pripomenutie si tejto významnej udalosti sme sa rozhodli pripraviť novú publikáciu z pitvarošského prostredia. Pri tvorbe publikácii o Pitvaroši sme narazili aj na rukopisy Márie Urbančokovej. So zatajeným dychom sme sa ponorili do čítania a prežívania príbehov Pitvarošanov, tak ako ich pred desiatkami rokov napísala a prežila samotná autorka. Práve sila poviedok a sprítomnenie atmosféry starého Pitvaroša pre všetkých záujemcov nás viedla k vydaniu rokopisov v knižnej podobe. Originály jej rukopisov sú umiestnené v archíve Matice Slovenskej v Martine.

Poviedky Márie Urbančokovej majú veľkú zásluhu na zachovaní množstva pitvarošských tradícií, zvykov a pesničiek. Jedinečne je zaznamenaná pitvarošská svadba, ktorá mala stanovené svoje pravidlá s presne naučenými textami. Svoje poviedky písala jazykom, tak ako sa vtedy na Dolnej zemi rozprávalo. Atmosféru príbehov umocňujú aj staré fotografie z Pitvaroša.

Predpoklad krstu: 14.4. 2018 v Sládkovičove

Ak by ste akýmkoľvek spôsobom chceli podporiť vydanie publikácie dajte nám prosím vedieť na adrese: mkozuch@centrum.sk

leták kniha

Autorka poviedok:

Mária Urbančoková, rodená Kožuchová

Podľa rukopisov prepísal a zostavil: Michal Kožuch

Rukopis poskytli:

Michal Urbančok, Ján Urbančok

Odborná konzultácia:

Juraj Majo