Kde všade sú Pitvarošania?

Kde všade sú Pitvarošania? Na túto jednoduchú otázku je dnes veľmi ťažké jednoznačne odpovedať a zároveň by zaujímala každého kto pochádza z Pitvaroša a koho rodina je dnes roztratená po Slovensku či vo svete. Do života Pitvaroša v roku 1947 zasiahlo presídlenie a 655 rodín (2442 osôb) sa rozhodlo upustiť svoju rodnú obec na ceste za lepším životom a za svojou slovenskou domovinou. Jedni odišli, druhí zostali. Pitvarošania sa v rámci výmeny obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom presídlili pôvodne do 6 obcí (Malá Mača, Reca, Senec, Sládkovičovo, Veľká Mača, Veľké Úľany), ale už krátko po presídlení sa časť rodín z týchto obcí presťahovala. Niektorí išli bližšie k rodine, iných vyhnali pomery v danej obci a ďalší našli svoje pracovné či osobné uplatnenie inde. Dnes od presídlenia ubehlo už 73 rokov. Veľká časť tých najmladších potomkom už ani nevie odkiaľ pochádzali ich predkovia a kam siahajú ich korene. Otvárajú sa hranice cestovaniu, zamestnaniu, svet sa zmenšuje. Postupne sa Pitvarošania a ich potomkovia rozleteli do sveta hľadajúc svoje šťastie. Aj preto si dnes kladieme otázku: Kde všade sú ešte Pitvarošania?

Rodených Pitvarošanov už dnes nie je veľa. Presnú odpoveď, kde sa nachádzajú všetci tí, čo sa na Pitvaroši ešte narodili by sme najpresnejšie našli v matrikách obcí. Ale v ktorých obciach hľadať, koho sa opýtať na ich príbuzných a známych? Časť z nich sa stratila vo svete a je ťažké sa dopátrať kam skončil každý jeden presídlený Pitvarošan. Na stretnutí Pitvarošanov v Sládkovičove pod názvom Pitvarošské dotyky ešte v roku 2018 vyplynula z dotazníka požiadavka, kde ľudia chceli poznať kde všade sú Pitvarošania? Presnú odpoveď nevieme, ale pokúsili sme sa čiastočne zmapovať rozmiestnenie presídlených Pitvarošanov na Slovensku z našich doterajších pátraní a informácií.

Ako východiskový materiál sme si zobrali „Zoznam dospelých obyvateľov obce Pitvaroš (Maďarsko) v rokoch 1946 – 47 – podľa domových čísiel“. Spracovateľom zoznamu je pamätník, rodený Pitvarošan – Pavol Hudák zo Sládkovičova. Zoznam poskytuje prehľad o Pitvarošanoch podľa čísiel domu (1 až 691) a miesto kam sa presídlili, resp. zostali na Pitvaroši. Pôvodný zoznam si môžete na našej stránke pozrieť TU.

Vypátrať každého jedného presídleného dospelého Pitvarošana i každé jedno presídlené dieťa si vyžaduje dôkladný výskum matrík, pátranie a pýtanie sa ľudí, kde treba hľadať a kde každý jeden z nich skončil. Preto som sa rozhodol zmapovať rozmiestnenie Pitvarošanov na Slovensku pomocou ich priezvisk. Priezviská zo zoznamu pána Hudáka som priradil k jednotlivým obciam kam sa presídlili. Zoznam po obciach tak neobsahuje všetkých presídlených Pitvarošanov, ale len jednotlivé priezviská. Pričom každé priezvisko sa v danej obci vyskytuje iba raz. Dával som mužský ekvivalent priezviska, ale v prípadoch ak sa presídlila iba vdova, som dal ženský ekvivalent priezviska. Zo zoznamu podľa Pavla Hudáka vyplynuli nasledovné miesta presídlenia a dalšieho presťahovania Pitvarošanov:

Presídlené pitvarošské priezviská po obciach podľa Pavla Hudáka

Malá Mača

Blaho, Brnuľa, Bučan, Čeman, Gábor, Gubíni, Husár, Chovanec, Jasovský, Juhás, Kašník, Klement, Kocka, Kožuch, Kriška, Kučerák, Kuruc, Lauko, Majo, Maglocký, Matuška, Pejterová, Poliak, Príbelský, Šramová, Šuľan, Šušlák, Šuta, Uhrinová, Urbančok, Varga, Vician, Zanovjak

Reca

Dovalovský, Ďorďaj, Farkaš, Garaj, Gregor, Chovanec, Kádár, Kašík, Krokavec, Lindák, Lóci, Mikuš, Molnár, Pejter, Príbelský, Rekeň, Rikk, Rikk-Rétlaki, Staštiak, Sudová, Surmák, Vician

Senec

Bagoňa, Barányi, Benčík, Benková, Blaho, Brezina, Brnuľová, Bučan, Čelovský, Čeman, Demanko, Dovalovský, Farár, Franko, Garaj, Garan, Hronec, Hrivnák, Hudák, Hulík, Husár, Chovancová, Juhás, Kašník, Kišš, Klement, Kochan, Kolárová, Koska, Kováč, Kožuch, Krajčovič, Králik, Kriška, Krnáč, Kučerák, Kuruc, Legíni, Lóci, Lopušný, Ľacho, Maglocký, Majo, Matuška, Ondrejčík, Rekeň, Rikk-Rétlaki, Rikková, Ročkár, Rohárik, Rohoška, Sántaj, Selecký, Stratinský, Suda, Sudor, Surmák, Sýkora, Šebok, Šiller, Šramo, Šranko, Štrpka, Šuľan, Šupala, Švihran, Tichák, Tóth, Trnkóci, Uhrin, Ujhely, Urbančok, Valach, Valkovský, Varga, Vician, Vrbjar, Zahorcová, Zelman

Sládkovičovo

Andráš, Antal, Balážik, Blaho, Bogárová, Bagoňa, Brezina, Bulík, Demanko, Demeter, Dorotovič, Dovalovský, Dovál, Ďurík, Ďurkovič, Emódiová, Fabiánová, Feješ, Franko, Gáborová, Garan, Gemeri, Glembová, Gubíni, Hajdu, Haško, Hraško, Holoková, Hudák, Husár, Chovanec, Igrici, Jasovský, Karkušová, Kapina, Kašík, Kišš, Kocka, Kochanová, Komár, Konečník, Kožuch, Králik, Kriška, Krnáč, Kučerák, Kuruc, Lauko, Lindák, Lóci, Maglocký, Majo, Matejdes, Meliška, Mikuš, Matuška, Moravský, Németh, Ondrus, Ostáš, Paulo, Pejter, Pelec, Pisár, Príbelský, Rekeň, Rohár, Rohoška, Sántaj, Skalnický, Staštiak, Suda, Suchánsky, Svoreň, Šebok, Šiller, Šramo, Šuľan, Šupala, Švihran, Tagaj, Tóth, Uhrin, Urbančok, Varga, Venerčan, Zaťko, Zelman,

Veľká Mača

Andráš, Báll, Blaško, Bobáľ, Brezina, Dováľ, Dovalovský, Faraga, Garaj, Glemba, Haško, Hostina, Hrivnák, Hronec, Kašník, Kišš, Konečník, Kováč, Kožuch, Krnáč, Kuča, Lindák, Majo, Matuška, Ondrejčík, Papp, Pejter, Petro, Rekeň, Repka, Rohárik, Rohoška, Urbančok, Skalnický, Suchánsky, Svoreň, Šebok, Tuška, Varga, Zaťko, Žilák

Veľké Úľany

Ambróziová, Bagoňa, Blaho, Bobáľ, Brnuľa, Čelovský, Čiaki, Čilek, Ďorďai, Ďurík, Ďurkovič, Garaj, Gemeri, Glemba, Gubíni, Haško, Hostina, Hrivnák, Hronec, Chovanec, Igríni, Jasovský, Kašík, Kašník, Kerďová, Kišš, Klement, Komár, Konečný, Kostka, Kožuch, Krišková, Kučerák, Kuruc, Lauková, Lehocký, Lindák, Majo, Maglocký, Maulišová, Nébel, Németh, Ondrejčík, Ostáš, Papp, Paulo, Rekeň, Repka, Rohár, Sántaj, Selecký, Suda, Struhár, Svoreň, Sýkora, Šebok, Šuľan, Šupala, Švihran, Tagaj, Tóth, Urbančok, Valašťan, Valkovský, Varga, Venerčanová, Verecký, Zaťko, Zelman, Zrok, Zuberec

Veľká Mača

Andráš, Báll, Blaško, Bobáľ, Brezina, Dováľ, Dovalovský, Faraga, Garaj, Glemba, Haško, Hostina, Hrivnák, Hronec, Kašník, Kišš, Konečník, Kováč, Kožuch, Krnáč, Kuča, Lindák, Majo, Matuška, Ondrejčík, Papp, Pejter, Petro, Rekeň, Repka, Rohárik, Rohoška, Urbančok, Skalnický, Suchánsky, Svoreň, Šebok, Tuška, Varga, Zaťko, Žilák

Pitvaroš – nepresídlení

Ambruš, Andráš, Antal, Apró, Balážik, Barányi, Bence, Benko, Bobáľ, Brnuľa, Bujtášová, Čilek, Čontoš, Darvaš, Daubner, Dovalovský, Ďorďai, Emódi, Erdélyi, Fabian, Farkaš, Feješ, Franko, Garaj, Garan, Gémesi-Gedoš, Gémeš-Gregor, Gemeri, Glemba, Gorjan, Gubčo, Gvoč, Hanes, Haško, Hodák, Holok, Hostina, Hudák, Husár, Ickovič, Igrici, Jančík, Jasovský, Juhás, Kapina, Karkuš, Kašík, Kerekeš, Kišš, Kobolák, Kocka, Kochanová, Komár, Komlósy, Komoly-Kochan, Koncoš, Kováč, Kožuch, Králik, Králik-Kővesdi, Krečáková, Kuča, Kukučka, Kurunci, Lasik, Lauko, Legéň, Lehocký, Lindák, Lóci, Lux, Maďar, Majo, Maglocký, Molnár, Moravský, Marosvári, Miklovic, Mikuš, Mráz, Nagy, Nébel, Ondrejčík, Ostáš, Pejter, Pelec, Petrovič, Polgár, Poóš, Póša, Príbelský, Príbelský-Perneki, Rafai, Rekeň, Repka, Rikk-Rédai, Rikk-Récsei, Rikk-Temeši, Rohoška, Szabo, Satler, Selecký, Schummer, Skalnický, Suda, Surmik, Szabados, Szentpéteri, Šagát, Šebok, Šiller, Šimanová, Štrpka, Šuľan, Šupala, Šušlák, Šutinský, Švihran, Tagaj, Tereň, Tolgyesi –Tódinka, Tószegi, Tóth, Uhrinová, Ungvári, Urbančok, Valkovský, Vandrášik, Varga, Zahorec, Zelman, Zuberec

Iné obce na Slovensku:

Bernolákovo (Antal, Emódiová, Lóciová), Bratislava-Podunajské Biskupice (Lacho), Čierny Brod-Sereď (Hruška), Dedina Mládeže (Valkovský), Diakovce (Franko-Főldesi, Hanes), Galanta (Feješ, Kriška), Handlová (Dovalovský, Šuľan), Hrubá Borša (Matuška), Kajal (Urbančok), Košúty (Urbančok), Martin (Majo, Uhrin), Matúškovo (Juhásová), Nitra (Pelec), Partizánske (Majo, Príbelský, Suda), Piešťany (Varga, Zelman), Sereď (Bobáľ, Lehocký, Ostáš, Pisár, Sántai, Švihran, Tagaj), Sliač (Kriška), Svätý Jur (Rekeň), Tešedíkovo (Gubíni, Tóth), Trnava (Garan, Jasovský, Maglocký, Pelec, Veleg, Zelman) Vlčany (Faraga, Rikk, Šupala)

Zahraničie:

Izrael- Jeruzalem (Dováľ)

 

Rozmiestnenie „pitvarošských priezvisk“ v súčasnosti

Uvedený prehľad zo zdroja od pána Hudáka mapuje v ktorých obciach sa vyskytli pitvarošské priezviská v čase presídlenia. Aká je ale situácia dnes? Kam sa potom na Slovensku ďalej roztratili pitvarošské priezviská? Dievčatá, ktoré ešte s pitvarošským priezviskom prišli na Slovensko, sa postupne vydali a zmenili si priezvisko, už podľa tunajších mien. Medzi Pitvarošanmi sa tak vyskytli nové priezviská, ktoré dovtedy na Pitvaroši nikdy neboli. Vypátrať každého pôvodom rodeného Pitvarošana je dnes tak už veľmi náročné a vyžadovalo by si dlhoročný výskum. Ako teda zmapovať „Pitvarošanov“? Úvodzovky som použil zámerne, rovnako ako aj v nadpise tohto odseku. Za Pitvarošana som považoval každého koho pôvod priezviska je na Pitvaroši, alebo je už narodený na Slovensku a pochádza z pitvarošskej rodiny. Prehľad priezvisk po obciach som spracoval nielen z pitvarošských priezvisk, ale zároveň som uviedol aj priezviská potomkov Pitvarošanov, ktorí sa stále pokladajú za Pitvarošanov a naďalej si držia svoju identitu. Údaje o menách som mal nielen zo zoznamu pána Hudáka ale i z niektorých matrík obcí a zoznamov ľudí, ktorý si kúpili knižky o Pitvaroši alebo sa zúčastnili na stretnutí Pitvarošanov v Sládkovičove. Časť informácii som mal aj na základe osobných kontaktov a informácii od samotných Pitvarošanov. Dalo by sa povedať, že výsledkom výskumu bolo nielen zmapovať kde všade na Slovensku sú Pitvarošania, ale aj to kde ešte žije „duch pitvarošanstva“. Duch pitvarošanstva bude žiť kým sa ľudia budú ešte považovať za súčasť komunity Pitvarošanov, bez rozdielu či sa na Pitvaroši narodili alebo nie. 

Rozmiestnenie Pitvarošanov k máju 2020 po obciach

 Slovenská republika:

 

Abrahám

Vakačová

Alžbetin dvor

Kešjarová

Bernolákovo

Antal, Emődiová, Lóciová

Boldog

Klenovičová

Bratislava

Feješová, Gábrišová, Gombárová, Grabec, Havlíková, Horváthová, Hlaváček, Chovancová, Kráľ, Kríž, Krutá, Lacho, Maglocký, Majo,  Pomichal, Schvarzová, Sudorová, Sudová, Štrbka, Topor, Urbančok, Zelenová, Zelman

Brvnište 

Lalisová

Brusno

Demanko

Čierny Brod

Hruška

Dedina Mládeže

Kerďo, Rőmišová, Valkovský, Zaťko

Diakovce

Čierniková, Danadová, Franko-Főldesi, Hanes

Dolná Streda

Schrammová, Valkyová

Dolné Saliby

Majo

Dubnica nad Váhom

Chrastová, Kyselicová

Dunajská Streda

Kapráliková, Ruttkayová

Galanta

Bednáriková, Belická, Cichová, Feješ, Garajová, Gubíni, Hudáková, Karkuš, Koričanská, Kravariková, Kriška, Krnáčová, Majo, Matejdes, Michalová, Németh, Ondrejčíková, Pavlo, Pelecová, Šeboková, Švihranová

Handlová

Dovalovský, Šuľan

Horné Saliby

Ďurkovičová

Hrubá Borša

Matuška

Jánovce

Glemba, Slezák

Jelka

Kriška, Vician

Kajal

Urbančok

Kalná nad Hronom

Štefániková

Kolárovo

Bogárová, Svoreň

Kostolná pri Dunaji

Mráz

Košice

Kotinská, Petrejčíková, Rybárová

Košúty

Urbančok

Kráľová pri Senci

Boldišová, Pataková,  Šebok, Švihran

Krupina

Franko

Kvetoslavov

Majo

Liptovský Mikuláš

Husár

Malacky

Cholek 

Martin

Divičanová, Majo, Pelec, Uhrin, Valkovský

Malá Mača

Belková, Blaho, Brnuľa, Bučan, Čeman, Gábor, Gubíni, Hovorka, Hruška, Husár, Chovanec, Jančíková, Jasovský, Juhás, Kašník, Klement, Kocka, Komárová, Kostka, Kožuch, Kriška, Kučerák, Kuruc, Lauko, Majo, Maglocký, Marget, Matuška, Pejterová, Poliak, Príbelský, Šipický, Šramová, Šuľan, Šušlák, Šuta, Uhrinová, Urbančok, Varga, Vician, Zanovjak

Matúškovo

Hrabovská, Juhásová, Matušková

Nitra

Hrivnáková, Jakubíčková, Krivošíková, Pelec, Šuľan, Vontorčík

Neded

Kriška

Nová Lehota

Bednárová

Nová Vieska – Arad

Kožuch, Krnáč, Zelman

Nové Zámky

Garajová, Majerský

Nové Mesto nad Váhom

Pavlová, Pestúnová

Partizánske

Majo, Príbelský, Suda 

Pezinok

Boriš, Félixová, Strapáková, Žehnajová

Piešťany

Sitár, Šranková, Urban, Varga, Zelman

Prešov

Petrejčíková

Prievidza

Majo 

Pusté Úľany

Gábor 

Rajčany

Zelman

Reca

Bódiš, Bulavčiak, Čilek, Čontoš, Demanko, Dovalovský, Ďorďaj, Ďurík, Fábry, Farkaš, Gábor, Galisová, Garaj, Gregor, Chovanec, Kádar, Kašík, Koláriková, Kolářová, Kolesár, Krokavec, Kuča, Kulík, Lindák, Lóci, Mačková, Mikuš, Molnárová, Ondrus, Pejter, Príbelský, Rekeň, Rikk, Rikk-Rétlaki, Staštiak, Sudová, Surmák, Szántaj, Tomanová, Tomovičová, Vician, Vőrőšová

Ružindol

Šuľan

Senec

Ambruš, Andráš, Baďurík, Bagoňa, Balážik, Balážová, Barančíková, Barányi, Bartolomej, Baštová, Benčík, Benko, Blaho, Bobáľ, Bogárová, Boťan, Brezina, Brnuľa, Bryndzová, Bučan, Bulavčiak, Čeman, Čelovský, Černaj, Čiaky, Čilek, Čontoš, Demanko, Divičan, Dováľ, Dovalovský, Drobiška, Ďorďaj, Emődy, Farár, Farkaš, Feješ, Felvidékiová, Franko, Gábor, Garaj, Garan, Glemba, Gorjan, Gregor, Gvoč, Hanes, Haško, Hodák, Horáčková, Hraško, Hrivnák, Hronec, Hudák, Hulík, Husár, Chovančíková, Chovanec, Igrici, Iľková, Jačianska, Jasovský, Juhás, Kádarová, Kapounová, Karácsonyová, Karasová, Karkuš, Kašík, Kašník, Kiš, Klement, Kleskeňová, Kocka, Kodayová, Kochan, Kolesár, Kollár, Komár, Koska, Kostka, Kováč, Kožuch, Krajčovič, Králik, Krnáč, Kriška, Kuča, Kučerák, Kukučka, Kunštár, Kuruc, Kválová, Lacková, Lauko, Legéň, Legíni, Lehocký, Lieskovská, Lindák, Lóci, Lopušný, Ľacho, Majo, Major, Maglocký, Magulová, Maľa, Mareková, Martáková, Matajs, Matejková, Matuška, Mikulec, Mikuš, Mĺkvy, Mokráňová, Molnár, Moravský, Morocová, Mráz, Németh, Olmerová, Ondrejčík, Ondrus, Paulo, Pelec, Peter, Príbelský, Poljak, Rekeň, Rikk, Rikk-Rétlaki, Ročkár, Rohár, Rohárik, Rohoška, Sántaj, Selecký, Schummer, Skalnický, Slaboň, Slamová, Slobodová, Srnka, Stašiak, Stratinský, Suda, Súdor, Surmák, Svoreň, Sýkora, Šebok, Šimeková, Štrbka, Šiller, Šimová, Šramo, Šranko, Štrpka, Šuľan, Šupala, Švihran, Švončinár,  Svoreň, Tagajová, Tereň, Tichák, Tóth, Trnkóci, Tučnovičová, Tuška, Uhrin, Ujhelyi, Urbančok, Valach, Valkovský, Vaňatková, Varga, Vician, Volanská, Vrbiar, Zahorec,  Zelman

Sereď

Bobáľ, Hovorka, Hruška, Kašík, Kostková, Lehocký, Madrová, Ostáš, Pisár, Repka, Sántaj, Slobodová, Tagaj, Tuška, Varga

Sládkovičovo

Andráš, Antal, Bagoňa, Balážik, Bálová, Belcák, Benkovičová, Blaho, Bogárová, Bondorová, Boórová, Brezina, Bulík, Deáková, Demanko, Demeter, Dorotovič, Dovalovský, Dovál, Ďurík, Ďurkovič, Emódiová, Fabiánová, Feješ, Franko, Gáborová, Garan, Gašparová, Gemeri, Glembová, Gubíni, Hajdu, Haško, Hraško, Holoková, Hrubá, Hudák, Husár, Chovanec, Igrici, Janíček, Jasovský, Jungová, Kakvicová, Karkušová, Kapina, Kašík, Kišš, Kocka, Kochanová, Komár, Konečná, Konečník, Kopáčik, Kožuch, Králik, Kriška, Križanová, Krnáč, Kučerák, Kuruc, Kvaššayová, Lauko, Lindák, Lóci, Maceková, Maglocký, Majerníková, Majerská, Majo, Manicová, Matejdes, Mayerová, Meliška, Michalíková, Mikuš, Mináriková, Matuška, Moravský, Mosná, Németh, Novomestská, Ondrus, Ostáš, Pagáčová, Paulo, Pejter, Pelec, Pisár, Pišlová, Pokorná, Polák, Príbelský, Pudmerická, Rekeň, Rohár, Rohoška, Sántaj, Skalnický, Smatanová, Staštiak, Suda, Suchánsky, Szabová, Škultétyová, Štofková, Švihran, Svoreň, Šebok, Šiller, Šramo, Šuľan, Šupala, Švihran, Tagaj, Tóth, Uhrin, Urbančok, Varga, Večerková, Venerčan, Zaťko, Zelenková, Zelman

Sliač

Hudák, Kriška 

Stará Turá

Hronec

Svätý Jur

Rekeň 

Svederník

Krnáč

Špačince

Dóka 

Šaľa

Juhošová, Kašubová, Krnáč

Tešedíkovo

Gubíni, Hajdúková, Tóth

Trenčín

Bogár, Krchová, Račková, Urbančok, Zelman

Trnava

Budajová, Feješová, Gáborová, Garan, Hrašková, Jačianska, Jasovský, Kostková, Kováč, Kučerák, Kundalová, Majo, Maglocký, Pelec, Rohár, Sántaj, Slobodová, Urbančok, Veleg, Vereb, Zelman

Tureň

Kocka, Lindák, Rekeň, Repka

Veľká Mača

Andráš, Báll, Blaško, Bobáľ, Brezina, Dováľ, Dovalovský, Faraga, Garaj, Glemba, Haško, Hostina, Hrivnák, Hronec, Kašník, Kišš, Konečník, Kováč, Kožuch, Krnáč, Kuča, Lindák, Majo, Matuška, Meszarosová, Ondrejčík, Papp, Pejter, Petro, Rekeň, Repka, Rohárik, Rohoška, Urbančok, Skalnický, Suchánsky, Svoreň, Šebok, Tuška, Varga, Zaťko, Žilák

Veľký Biel

Andráš, Benčík, Hodák, Legéň, Tichák

Veľký Grob

Šeboková

Veľké Úľany

Ambrózi, Bagoňa, Báňai, Beňo, Beračka, Blaho, Bobál, Boborová, Bogárová, Boroš, Brnuľa, Budajová, Čanády, Čelovský, Čeman, Čiaky, Čilek, Danadová, Dejová, Divičanová, Domanovský, Dováľ, Dovaľovská, Ďorďai, Ďurík, Ďurkovič, Farár, Farkaš, Fašková, Gábor, Garaj, Gašpar, Gemery, Glemba, Gubíni, Hajduk, Halászová, Haško, Hodák, Hostina, Hrivnák, Hronec, Chovanec, Igríni, Jasovský, Juhás, Kašík, Kašník, Kerďo, Kišš, Klement, Kolesár, Komár, Konečný, Kostka, Kožuch, Kriška, Krištóf, Krnáčová, Kučerák, Kuruc, Lauková, Legéňová, Legíni, Lehocká, Lindák, Lóci, Maglocký, Majo, Majorová, Matuška, Maulišová, Moravský, Mrázová, Nébel, Németh, Ondrejčík, Orbánová, Ostáš, Papp, Pavlík, Pavlo, Pipíšová, Príbelský, Rekeň, Repka, Rohár, Sántaj, Selecký, Svitan, Svoreň, Suda, Šebok, Šesták, Šramko, Šuľan, Šupala, Švihran, Tagaj, Tóthová, Rimovský, Rohár, Rohárik, Rozhoš, Santaiová, Struhár, Suda, Svoreň, Sýkora, Šebok, Šuľan, Šupala, Švihran, Tagaj, Tóth, Urbančok, Valašťan, Valkovský, Varga, Venerčanová, Verecký, Zahorcová, Zaťko, Zelman, Zrok, Zuberec

Vlčany

Faraga, Rikk, Šupala

Záhorská Bystrica

Martinkovičová

Zeleneč

Blaho 

Zvolen

Kriška

 

Zahraničie

 

Austrália:

Kriška, Uhrin

 

Česká republika:

Horní Tešice

Blaho

Hradec Králové

Sántay

Hrádek nad Dijí

Garaj

Hrádek u Znojma

Matuška

Olomouc

Laková

Pardubice

Sántay

Praha

Zaťková, Walterová

Třebechovice pod Orebem

Šesták

 Znojmo

Kratochvílová, Vicianová

Izrael:

Jeruzalem

Dováľ

Maďarsko:

Budapešť

Hollósiová

Diósd

Janurik

 

Pitvaroš – nepresídlení

Ambruš, Andráš, Antal, Apró, Balážik, Barányi, Bence, Benko, Bobáľ, Brnuľa, Bujtášová, Čilek, Čontoš, Darvaš, Daubner, Dovalovský, Ďorďai, Emódi, Erdélyi, Fabian, Farkaš, Feješ, Franko, Garaj, Garan, Gémesi-Gedoš, Gémeš-Gregor, Gemeri, Glemba, Gorjan, Gubčo, Gvoč, Hájás, Hanes, Haško, Hodák, Holok, Hostina, Hudák, Husár, Ickovič, Igrici, Jančík, Jasovský, Juhás, Kapina, Karkuš, Kašík, Kerekeš, Kišš, Kobolák, Kocka, Kochanová, Komár, Komlósy, Komoly-Kochan, Koncoš, Kováč, Kožuch, Králik, Králik-Kővesdi, Krečáková, Kuča, Kukučka, Kurunci, Lasik, Lauko, Legéň, Legíni, Lehocký, Lindák, Lóci, Lux, Maďar, Majo, Maglocký, Molnár, Moravský, Marosvári, Miklovic, Mikuš, Mráz, Nagy, Nébel, Ondrejčík, Ostáš, Pejter, Pelec, Petrovič, Polgár, Poóš, Póša, Príbelský, Príbelský-Perneki, Rafai, Rekeň, Repka, Rikk-Rédai, Rikk-Récsei, Rikk-Temeši, Rohoška, Szabo, Satler, Selecký, Schummer, Skalnický, Suda, Surmik, Szabados, Szentpéteri, Šagát, Šebok, Šiller, Šimanová, Štrpka, Šuľan, Šupala, Šušlák, Šutinský, Švihran, Tagaj, Tereň, Tolgyesi –Tódinka, Tószegi, Tóth, Uhrinová, Ungvári, Urbančok, Valkovský, Vandrášik, Varga, Zahorec, Zelman, Zuberec

Szolnok

Szudová-Szallayová

 

Nový Zéland:

Christ Church

Mathev

Švajčiarsko:

Bern

Jasovský

Švédsko

Vanersborg

Edita Hansson

Zdroje informácii:

 • Dotazník zo stretnutia Pitvarošské dotyky v roku 2018
 • Evanjelické matriky CZ Senec
 • Evidencie zo stretnutí Pitvarošské dotyky
 • Evidencie z predaja knihy Pitvaroš a Pitvarošania
 • Evidencie z predaja knihy Pitvaroš na starých fotografiách
 • Evidencie z predaja knihy Príbehy z Pitvaroša
 • Hudák, P.: Zoznam dospelých obyvateľov obce Pitvaroš (Maďarsko) v rokoch 1946 – 47 – podľa domových čísiel, rukopis
 • Monografia Veľké Úľany
 • Osobný kontakt
 • Zbierka na vydanie knihy Pitvaroš a Pitvarošania

 

Mapa rozmiestnenia Pitvarošanov k máju 2020

Na základe uvedeného zoznamu bola vytvorená mapová aplikácia s rozmiestnením jednotlivých priezvisk po obciach. Každá jedna značka na danej obci predstavuje miesto kde sa vyskytujú Pitvarošania. Kliknutím na značku sa Vám otvorí zoznam pitvarošských priezvisk, ktoré sa nachádzajú alebo nachádzali v danej obci. Zároveň naľavo sú vymenované všetky obce a kliknutím na ich názov sa Vám ukáže poloha obce v mape i so zoznamom mien.

 

Mapová aplikácia je spracovaná z doposiaľ získaných informácií v prostredí google maps. Isto sa nájdu ešte pitvarošské rodiny o ktorých sme nevedeli a neboli nikde uvedené. Ak viete o takýchto prípadoch, ozvite sa a zoznam i mapu doplním. Čím viac sa Vás ozve, tým bude zoznam úplnejší a lepší. Svoje námety posielajte na: pitvarosania@gmail.com. Vopred Vám všetkým ďakujem za pomoc.

 

Mapa rozmiestnenia Pitvarošanov:

(kliknite do mapy)

 

Autor článku i mapovej aplikácie: Michal Kožuch

 

4 komentáre: “Kde všade sú Pitvarošania?

 • Naša skupina „Združenie pre genealogický výskum dolnozemských Slovákov“ už 5 rokov spracováva matriky za účelom získavania genealogických informácií o dolnozemských Slovákoch. Medzičasom sme sa rozrástli na vyše 20 ľudí.
  Doteraz sme takto spracovali matriky Komlóša. Nadlaku, Bánhedešu, Pitvarošu, momentálne pracujeme na matrike Csanádalbertu. V Pláne máme aj matriku Ambrózfalvy, čím vznikne prepojený index matrík obcí z celého regiónu okolo Komlóša.
  K matrikám týchto obcí spracovávame aj matriky obcí, kam sa obyvatelia z nich po vojne presídlili. Zaujímajú nás najmä informácie o „dolnozemcoch“ z matriky úmrtí a matriky sobášov.
  Takto sme už spracovali farnosti ECAV ako Galanta, Horné Saliby, Dolné Saliby, Sládkovičovo, Senec, V. Úľany, Trnava. Rovnako sme tento pohľad rozšírili aj o informácie z náhrobkov na niektorých cintorínoch. Konkrétne sa jedná o cintoríny v Komlóši, Pitvaroši, Galante, Matúškove, H.Salibách, D.Salibách, Kajali, Topoľnici, Vozokanoch, Sládkovičove, Senci, Nedede, Vlčanoch, Diakovciach… proste všetkých obcí, kam sa Komlóšania, Bánhedešania, Pitvarošania… presídlili.

  Iste tieto údaje doplňujú a objektivizujú odpoveď na otázku „Kde všade sú Pitvarošania?“

 • Držím vám všetkým veľmi palce a teším sa už na výsledok vašej skutočne mravenčej práce. Robíte jedinečnú a vynikajúcu prácu.

 • Moja stará mama Judita Medveďová, za slobodna Vargová, narodená (vraj) v Pitvaroši a presídlená ako dieťa, stále žije v obci Bacúch, kam sa vydala.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.