Matrika Komlóša

Pre nás dolnozemčanov a ich potomkov je poznanie vlastnej minulosti obzvlášť dôležité. Vieme odkiaľ sem prišli naši predkovia, ale vieme aj to kde máme korene? Odkiaľ viedli kroky našich predkov na Dolnú zem? Tieto otázky si kladú mnohí z nás, avšak nie každý sa vie dopátrať k vlastným koreňom. Pátranie po svojich predkoch, rodostromoch, koreňoch si vyžaduje dlhé hodiny hľadania v starých matričných knihách a lúštiť niekedy priam nečitateľné záznamy. Často sa nám môže stať, že prehliadneme dôležitú informáciu, neovládame jazyk v akom boli matriky písané alebo sa nám vetva pátrania stratí. Je to mravenčia práca a vyžaduje si veľa trpezlivosti a hlavne skúsenosti z poznania tých správnych archívnych zdrojov ale i prácu v teréne. Aj z tohto dôvodu sa do pátrania dáva len niekoľko nadšencov, ktorí pátrajú len po svojich predkoch.

O to sú vzácnejšie projekty ľudí – zapálených nadšencov, ktorí sa rozhodli obetovať stovky hodín a spracovať tisíce mien aby aj tí, ktorí nie sú „archívne podkutí“ mohli spracovať svoj rodostrom a nájsť si svoje korene.

V roku 2016 bola súčasťou publikácie Pitvaroš na starých fotografiách zdigitalizovaná celá pitvarošská matrika. Databáza obsahovala  viac ako 28 000 mien.  Jedinečná práca trvala 5 rokov a spracovala ju Zuzana Szudová. V roku 2017 bola do života oficiálne uvedená publikácia Čanádalberťania a ich rodokmene. Publikácia bola inšpirovaná knihou Pitvaroš na starých fotografiách. Knižka Čanádalberťania a ich rodokmene obsahuje pitvarošské matriky rozšírené o matriky obce Albert.  Publikácia je výbornou pomôckou pri pátraní po vlastných predkoch a spolu s pitvarošskými matrikami jedinečne genealogicky previazala rodiny, ktoré boli v minulosti poprepájané rodinnými i priateľskými väzbami.

V posledných rokoch sa nadšenci Ľubomír Kmeť, Eva Tušková, Michal Hronec, Alžbeta Valachovičová, Danka Tumová, Mária Račková, Pavel Farkaš, Karol Rebro, Alžbeta Pongrácová, Renata Gombárová, Ján Hovorka, Zsuzsanna Szuda, Emília Chovancová, Mária Lomjanská dali do jedinečného diela, a to zdigitalizovať, naindexovať a popáriť komlóšske rodiny. Slovenský Komlóš má neporovnateľnateľne viac záznamov, ako doteraz spracované matriky Pitvaroša a Albertu. Zapálení nadšenci, s koreňmi a väzbami na Slovenský Komlóš, sa vo svojom voľnom čase a zadarmo dali na ťažkú a niekoľkoročnú prácu, ktorej výsledok bude pre amatérskych i odborných genealógov jedinečným zdrojom pátrania po svojich koreňoch.

Informácie o projekte sú k dispozícii na stránke www.komlos-rodokmene.eu

Na to aby ste sa dostali ku komlóšskym matrikám je potrebné sa na stránke zaregistrovať. Až po registrácii sa na stránke zobrazí lišta: matriky krsty, úmrtia, sobáše. Je tam vidieť všetky matričné zápisy. Stránka obsahuje už aj skeny matrík k jednotlivým zápisom.

Ukážka stránky www.komlos-rodokmene.eu

O projekte a sebe píšu na stránke samotní autori projektu nasledovne:

„Sme skupina dobrovoľníkov, ktorá sa podujala naindexovať matriky Slovenského Komlóša za obdobie od jeho vzniku (1746) až do doby, keď sa veľká časť jeho obyvateľov v rámci medzištátnych zmlúv presídlila do Československa, väčšinou do okolia Galanty.“

 

Ako sme sa k tejto téme dostali?

Pred niekoľkými rokmi som sa začal intenzívne venovať rodopisu môjho otca, ktorý pochádzal z Liptovskej Sielnice. Pri takomto pátraní vedie prvá cesta na stránky www.familysearch.org kde je zverejnené veľké množstvo scanov z rôznych matrík. Scany z matriky Liptovskej Sielnice tu boli zverejnenné a aj naindexované.

Ten index však vytváral niekto, kto nemal vzťah k Liptovskej Sielnici. Mená a priezviská tu často boli skomolené a nepresné. Skrátka, ten index som nevedel použiť, aj tak som musel prezerať všetky scany. Toto je ale práca veľmi zdĺhavá.

Preto som sa rozhodol, že túto matriku naindexujem sám. K tomuto som vytvoril databázový program a postupne som ho naplnil dátami z tejto matriky. Táto práca mi trvala asi rok. Bohužiaľ som z oblasti Liptovskej Sielnice nenašiel žiadneho dobrovoľníka, ktorý by bol ochotný sa na tejto práci podieľať.

Po smrti mojej svokry, ktorá pochádzala zo Slovenského Komlóša, sme s manželkou začali pátrať po jej koreňoch. Podarilo sa nám dostať ku scanom matriky z fary ECAV zo Slovenského Komlóša a tak vznikla myšlienka, pokúsiť sa aj tieto scany zindexovať.

Komlóš však už bolo mestečko s cca 12 000 obyvateľmi a ročne sa tam rodilo okolo 400-500 detí. Prvým pionierom, ktorý sa podujal na tomto projekte spolupracovať, bola Danka Tummová. Postupne sa k tejto myšlienke pridalo viac ľudí, dnes nás je zhruba 14 dobrovoľníkov, ktorí na projekte spolupracujú.

Stojí za tým obrovské množstvo práce a voľného času. Veď je treba prečítať, vylúštiť a zapísať do databázy okolo 60 000 záznamov o krstoch, 60 000 záznamov o úmrtiach a zhruba 20 000 záznamov o sobášoch.

Aktuálny stav projektu

Práca na prvej fáze projektu „Matrika Komlóša“ – teda opisovanie scanov z matričných kníh do databázy – sa chýli ku koncu. Krsty, sobáše a aj úmrtia sú už nahraté za obdobie cca 200 rokov, teda od vzniku Slovenského Komlóša v roku 1746 až do konca II.sv. vojny a následného presídlenia časti obyvbateľstva. Jedná sa tu o cca 63 000 záznamov o krstoch, 16 000 záznamov o sobášoch a 51 000 záznamov o úmrtiach. Spracované sú záznamy z cirkevných matrík evanjelického zboru na Komlóši a aj záznamy zo zverejnených štátnych matrík Slovenského Komlóša. Na projekte sa podieľalo 15 ľudí. Spolu do projektu investovali vyše 10 000 hodín práce. To všetko svedčí o rozsahu tohto projektu.

Druhú fázu projektu bude tvoriť pokus o vytvorenie väzieb medzi jednotlivými záznamami, hovorí sa tomu aj rodokmene, či rodostromy. Do druhej fázy sa pustili 4 členovia projektu. Je to práca veľmi obsiahla a predpokladá sa, že bude trvať ešte minimálne ďalší rok.

A čo bude ďalej? Nadšenci sa dohodli, že budú pokračovať v práci na novom projekte – matrík Bánhegyesu a výhľadovo aj na matrikách Nagylaku a eventuálne aj Pitvarošu.

Fotografie z tvorby projektu:

 

 Fotenie matrík na fare ECAV v Slovenskom Komlóši

Prezentácia na fare na Slovenskom Komlóši

Prezentácia v zborovej miestnosti ECAV Galanta

Verme, že jedinečný projekt sa podarí čoskoro úspešne dokončiť. Potom nielen Komlóšania, ale i Pitvarošania, Alberťania, Bánhegyešania či Nadlačania budú môcť pátrať po svojich koreňoch. Rodiny z týchto obcí sa navzájom prelínali a často pochádzali práve z Komlóša. Bude to pre nás všetkých, rodom dolnozemčanov ďaší jedinečný kus do mozaiky vlastného spoznávania a pátrania po predkoch.

Autor článku: Michal Kožuch

Zdroj: www.komlos-rodokmene.eu

Zdroj fotografii: www.komlos-rodokmene.eu

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.