Hľadáme svojich predkov

Autorka: Renata Gombárová

 

AKO ZAČAŤ

Každý má vedomosť o osobných údajoch svojich rodičov a starých rodičov. Dôležité sú údaje starých rodičov, najviac snáď ich sobášny list, z ktorého vieme zistiť   nie len ich mená , ale aj miesto narodenia, miesto sobáša,  dátum narodenia ale hlavne mená ich rodičov a miesto bydliska rodičov v čase sobáša.

Z týchto získaných údajov môžeme začať hľadať staršie generácie v našom rodopise a zatiaľ môžeme hľadať len v civilných matrikách (ale aj cirkevných).  Civilné matriky v období 1895-1911 poskytujú podrobnejšie údaje ako cirkevné (aspoň na maďarskom území).

Civilné matriky boli vedené na obecných úradoch od októbra 1895, a pokiaľ hľadáme predkov v dnešnom Maďarsku – na naše veľké šťastie , všetky maďarské civilné matriky sú zverejnené na internete, na stránke:

https://www.familysearch.org

(Slovenské civilné matriky nie sú zverejnené, ale sú zverejnené cirkevné matriky často až do roku 1912 , niekde aj oveľa neskôr)

Familysearch.org:

Webová stránka FamilySearch je jediná stránka, ktorá poskytuje na internete zadarmo veľké množstvo matrík z celého sveta. (Rôzne iné webové stránky za nie malý poplatok poskytujú údaje práve z FamilySearch – napríklad MyHeritage.com )

Slovenské matriky – ale len cirkevné – sú na tejto stránke snáď na 95% zverejnené , ale žiaľ tých 5% nie je zverejnených.

Maďarské matriky :

 1. Civilné matriky – sú zverejnené  od októbra 1895 do rokov 1911 – 1915, a žiaľ nie viac
 2. Cirkevné matriky – do roku 2017 neboli zverejnené na Familysearch ,

Ale sú naindexované aspoň cirkevné matriky narodených od začatia písania matrík po rok 1895 – ALE LEN KATOLÍCKE MATRIKY

 Od roku 2017  začala FamilySearch zverejňovať aj niektoré cirkevné evanjelické matriky , zatiaľ je ich zverejnených veľmi málo. Do roku 2020 by mali byť zverejnené „snáď“ všetky cirkevné matriky. Ale na svojej stránke FamilySearch uvádza , že z dôvodu kapacitného , bude zverejňovať hlavne matriky o ktoré bol v minulosti záujem. To znamená, že všetky cirkevné matriky nebudú zverejnené!

Do 1.9.2017 bola možnosť objednať si do bádateľne (Viedeň, Budapešť, Brno) nezverejnené cirkevné matriky nafotené na mikrofilmoch – ALE TÁTO SLUŽBA JE ZRUŠENÁ od 1.9.2017 – preto sa stávajú nezverejnené cirkevné maďarské matriky nedostupné ! Je možnosť navštíviť štátny maďarský archív alebo jednotlivé fary v Maďarsku – alebo počkať do roku 2020 či FamilySearch zverejní matriky na internete.

Práca a úskalia bádania na FamilySearch:

Na stránke FamilySearch sú dve cesty, ktorými sa dostaneme k hľadaným matrikám.  A výsledok nie je rovnaký!

Prvá cesta:

Search – Records – mapa vpravo klikni na Europa – vyber štát napr. Slovensko , – potom

Slovakia Church and Synagogue Books, 1592-1910
 

Nájdeme tu všetky zverejnené slovenské cirkevné matriky v členení podľa jednotlivých cirkví  a farností.

Ale tu vidíme len matriky , ktoré sú na stránke zverejnené pre verejnosť. (tie nezverejnené nám táto cesta neponúkne)

Druhá cesta:

Search – Catalog – Place = tu treba napísať napríklad Slovakia, = potvrdiť dole modré Search  = potvrdiť:  Places within Slovakia = a otvoria sa všetky mestá od Bánoviec po Zvolen, a v jednotlivých mestách nájdete všetky nafotené matriky , aj tie , ktoré nie sú zverejnené a v predchádzajúcej ceste by ste ich vôbec nevideli.

Napríklad v prvej ceste si otvoríte Banskú Bystricu, evanjelickú cirkev – a neponúkne Vám farnosť Horná Mičiná, zdalo by sa , že evanjelická matrika tam nie je .  Cez prvú cestu nájdete Hornú Mičinú len v katolíckej cirkvi.

Ale cez druhú cestu si otvoríte Banskú Bystricu – Hornú Mičinú : a vidíte Rímskokatolícke matriky a aj Evanjelickú matriku od roku 1784 po rok 1950 !!  Táto matrika je nafotená na dvoch mikrofilmoch, z nich je (dostupný) zverejnený len jeden mikrofilm. Zrejme pre to v prvej ceste nie je uverejnené nič z evanjelických matrík Hornej Mičinej. Cez prvú cestu neuvidíme  veľa Slovenských matrík, a nie len evanjelickej cirkvi ale aj grécko-katolíckej cirkvi aj rímsko-katolíckej cirkvi ….

Z toho dôvodu  druhá cesta poskytuje lepšie informácie o matrikách.

 

Hľadanie v maďarských matrikách:

Pre Slovákov evanjelikov je bádanie v maďarských cirkevných matrikách veľmi komplikované a obmedzené bádanie je aj na stránke FamilySearch. Oveľa jednoduchšie je to pre Slovákov katolíkov ak žili v Maďarsku.

V maďarských matrikách civilných – bez rozdielu – si nájdu predkov evanjelici i katolíci atď.

Okrem civilných matrík sú ešte indexované  maďarské matriky narodených detí ALE LEN Z KATOLÍCKYCH MATRÍK. To veľmi ľudí mýli. Je možné zadať do vyhľadávača meno dieťaťa , rok narodenia , aj rodičov (parents), a vyhľadávač Vám ponúkne veľké množstvo menovcov z rôznych farností. Ale ak som evanjelik, svojho predka takto nenájdem, pokiaľ náhodou a výnimočne nebol pri narodení zapísaný v katolíckej matrike.

Toto je nemenný stav,  maďarské evanjelické matriky už indexované ani nebudú.

 Ale konečne od roku 2017 začal FamilySearch evanjelické matriky aspoň čiastočne zverejňovať, a dajú sa na FamilySearch  evanjelické matriky prezerať. Ale zverejnených je možno 5% z celého množstva evanjelických matrík.

 

ĎALŠIE INTERNETOVÉ ZDROJE :

http://search.ancestry.com/search/db.aspx?dbid=5412

(vynikajúco spracované matriky mesta Nadlac, a ďalších obcí na juhu Maďarska – väčšinou osídlených nemeckými kolonistami. indexované sú matriky narodených, sobášiacich aj zomrelých. Veľmi dobre spracovaný vyhľadávač.)

https://www.myheritage.sk/ – za poplatok

https://hungaricana.hu/en/databases/archives/

(databáza urbárov, súpisy daňovníkov, súpisy ušlých poddaných, súdne spisy)

https://www.radixindex.com/en/surnames/surname/

(vyhľadá podľa mena alebo obce evidenciu výskytu priezviska v Uhorsku, aj so zaradením k remeslu alebo v súvislosti s evidenciou padlých v 1.sv. vojne … a iné)

https://www.rodokmen.com/?include=pomocnik&nazov=odkazy

(výborná stránka odkazuje na rôzne ďalšie internetové stránky)

 

Pre doplnenie údajov do rodopisu sú veľkým pomocníkom zverejnené údaje z cintorínov na Slovensku:

http://www.cemeterysk.sk/

http://www.virtualnycintorin.sk/

http://www.cintoriny.sk/

 

 

HĽADANIE V ŠTÁTNYCH ARCHÍVOCH NA SLOVENSKU

Štátne archívy na Slovensku zápasia s nedostatkom finančných prostriedkov a s absolútnym nezáujmom zo strany štátu. Preto v najbližších rokoch na webových stránkach archívu nebudú zverejnené matriky pre verejnosť.

Štátne archívy disponujú originálmi cirkevných matrík, ale pre verejnosť sú k dispozícii nafotené matriky na mikrofilmoch, ktoré im poskytla „Mormónska cirkev“ – zriaďovateľ web stránky FamilySearch. „Mormónska církev“ poskytla Slovenskému Štátnemu archívu aj čítačky mikrofilmov.

Do bádateľni štátneho archívu je vhodné ohlásiť sa vopred. Čítačky na premietanie mikrofilmov sú staršie  a je ich málo. Ale pracovníci sú veľmi ústretoví , snažia sa každému pomôcť.

Štátny archív v Banskej Bystrici
Štátny archív v Bratislave
Štátny archív v Bytči
Štátny archív v Košiciach
Štátny archív v Levoči  
Štátny archív v Nitre (sídlo v Ivánka pri Nitre)  
Štátny archív v Prešove  

Štátny archív v Trenčíne
Štátny archív v Trnave
Archív hlavného mesta SR Bratislavy

Každý štátny archív má kontakt na bádateľňu.

 

AKO ZISTIŤ POD KTORÚ FARNOSŤ PATRÍ MOJA OBEC

Existuje kniha: Cirkevné matriky na Slovensku zo 16.-19. storočia, ktorá sa nedá zohnať.

Našťastie je táto kniha spracovaná na internete na stránke:

http://csaladfa.palmai.eu/felvidekiak    (v maďarčine aj v slovenskom jazyku)

Je to vynikajúca pomôcka, ak hľadám už predkov na Slovensku. Napríklad matriky obce Dúbravica na FamilySearch neviem nájsť. Ale cez stránku felvidekiak zistím, že Dúbravica patrí pod farnosť Poníky, a evanjelické matriky sú uložené v štátnom archíve Banská Bystrica. Na FamilySearch sú Poníky zverejnené, a sú tu aj matričné zápisy z obce Dúbravica.

 


Renata Gombárová

Venuje sa intenzívne genealógii už niekoľko rokov a má bohaté skúsenosti s pátraním po predkoch a v hľadaní starých matričných záznamov a dokumentov.  Predkovia pochádzajú z viacerých dolnozemských obcí, okrem iného aj z Pitvaroša.  

 

 

5 komentárov: “Hľadáme svojich predkov

 • Ďakujeme za jedinečný a veľmi zaujímavý článok. Verim, že návody a rady pomôžu ďalším bádateľom a radi prispejú do diskusie s ďalšími nápadmi a skusenosťami.

 • Dobrý deň. Miestny odbor Matice slovenskej v Galante pracuje na indexáciu matrík Slovenského Komlóša. Momentálne pracujeme na matrike krstov. K dnešnēmu dňu máme spracovaných cca 17 000 záznamov z rokov 1850 – 1920 evanjelickej farnosti.
  K našej práci hľadáme dobrovoľníkov na prepisovanie údajov z originálnych dokumentov do počítačovej databázy.

  • Dobrý deň pán Kmeť.
   Matriky Slovenského Komlóša veľmi dobre poznám. Pracujem s nimi už veľmi dlho a mám ich preštudované od založenia roku 1746 po rok 1895. Indexovať túto matriku nebude jednoduché. Pustili ste sa do veľmi náročnej úlohy. Neviem, či Vám ako dobrovoľník môžem pomôcť. Ale ak áno, veľmi rada pomôžem a určite môžete so mnou rátať. Renata Gombárová

 • Dobrý deň.
  Ďakujem za krásnu knižku, mnohé som poznala z rozprávania mojej starej mamy.
  Vždy som si myslela že naša rodina bola významná medzi Pitvarošanmi, preto ma veľmi prekvapila celá kniha a vlastne všetko čo ste zozbierali o Pitvarošanoch, že o nich nebola ani malá zmienka. Vo Veľkých Úľanoch momentálne žije len moja mama a brat, a to že ich nikto nekontaktoval ani sa na nič nespýtal ma trošku mrzí. Jasne že to prežijeme, čím sme dospelejší tým lepšie vidíme súvislosti. Oľga

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *