1. augusta 2017

Spoznávame Pitvaroš

Ako spoznať Pitvaroš? Najlepším zdrojom sú spomienky našich starých a prastarých rodičov. Oni nám sprítomňujú atmosféru a duch miesta, kde vyrastali a kde máme korene. Vo svojich spomienkach nás povodia po dlhých rovných uliciach, opíšu nám zvyky a tradície, ale nám aj porozprávajú o osudoch ľudí z Dolnej zeme. Prípadne si treba niečo o Pitvaroši prečítať. K lepšiemu spoznaniu Pitvaroša určite pomôže i jeho návšteva.

Kam na Pitvaroši plagát

 

Vidieť a navštíviť tie miesta príbehov, tradícii a rozprávania je neopakovateľný zážitok. Dnes je to už ale iný Pitvaroš. Aj prostredníctvom kariet známych pitvarošských stavieb, udalostí a osôb sme sa rozhodli graficky zaujímavou formou priblížiť a spoznať Pitvaroš pre všetkých, ktorým je táto obec blízka. Sériu kariet by sme chceli postupne rozširovať a i takýmto spôsobom spoznávať Pitvaroš.

Karty známych pitvarošských stavieb, udalostí a osobností

 

Evanjelický kostol

 

Škola

 

Obecný dom

 

Veľká krčma

                                                                                                      Evanjelická fara

Pošta

 

Železničná stanica

 

Mlyn

 

Pamätník obetiam prvej svetovej vojny

 

Artézska studňa

 

Veríci na Pitvaroši

Futbalové ihrisko

Rakšányich jama

 

Kraviari

Leventoši

Nagyszénás

 

Presídlenie

 

Počiatky osídlenia a prvý Pitvaroš

 

Druhý Pitvaroš

 

Alžbeta Tószegiová, rodená Hudáková

 

Pavel Ondrus karta

 

Pavol Veselský karta

 

Pavol Szuda karta

 

10 pitvarošských naj