Matrika Komlóša

Pre nás dolnozemčanov a ich potomkov je poznanie vlastnej minulosti obzvlášť dôležité. Vieme odkiaľ sem prišli naši predkovia, ale vieme aj to kde máme korene? Odkiaľ viedli kroky našich predkov na Dolnú zem? Tieto otázky si kladú mnohí z nás, avšak nie každý sa vie dopátrať k vlastným koreňom. Pátranie po svojich predkoch, rodostromoch, koreňoch si vyžaduje dlhé Prečítať viac o Matrika Komlóša[…]

Rejdová – rodisko pitvarošských rodín

Odkiaľ pochádzali naši predkovia? Túto otázku si položil pravdepodobne každý, ale u nás Pitvarošanov a presídlencov z Dolnej zeme má táto otázka oveľa širší rozmer. Aj keď predtým stovky kilometrov vzdialení, stále svoje oči upierali na horné Uhorsko. Podaktorí si miesto odkiaľ prišli na Dolnú zem a na Pitvaroš uchovali v pamäti a odovzdávali to svojim Prečítať viac o Rejdová – rodisko pitvarošských rodín[…]

Čanádalberťania a ich rodokmene

30. septembra 2017, pri príležitosti osláv 70. výročia presídlenia Slovákov z Maďarska do Československa, bola v Diakovciach do života oficiálne uvedená publikácia Čanádalberťania a ich rodokmene. Publikáciu vydal Miestny odbor Matice slovenskej v Diakovciach. Autorkami knihy sú Mária Uhrinová a Zuzana Šallaiová. 66 stranová publikácia je rozdelená na 3 časti. Prvá časť opisuje Priebeh života Prečítať viac o Čanádalberťania a ich rodokmene[…]

Prechádzka po trajektórii dolnozemských Slovákov pri pohybe v Uhorsku cez prizmu genealógie

Moji predkovia z otcovej aj maminej strany boli Slováci, ktorí v 18 storočí odišli zo Slovenska na vtedy pustý juh Maďarska –  tzv. Dolnú Zem. Predkovia z maminej strany sa usadili v Csanádalberte – Totkomlóši – Pitvaroši. Predkovia z otcovej strany sa usadili v  Kiskőrösi (Malý Kereš). Môj otec aj mama sa ešte narodili v Maďarsku, ale ja som už generácia, ktorá Prečítať viac o Prechádzka po trajektórii dolnozemských Slovákov pri pohybe v Uhorsku cez prizmu genealógie[…]

Hľadáme svojich predkov

Autorka: Renata Gombárová   AKO ZAČAŤ Každý má vedomosť o osobných údajoch svojich rodičov a starých rodičov. Dôležité sú údaje starých rodičov, najviac snáď ich sobášny list, z ktorého vieme zistiť   nie len ich mená , ale aj miesto narodenia, miesto sobáša,  dátum narodenia ale hlavne mená ich rodičov a miesto bydliska rodičov v čase sobáša. Z týchto získaných údajov môžeme Prečítať viac o Hľadáme svojich predkov[…]

Pitvarošské matriky

Odkiaľ pochádzali naši predkovia? Túto otázku si položil pravdepodobne každý, ale u Pitvarošanov a presídlencov z Dolnej zeme má táto otázka oveľa širší rozmer. Aj keď predtým stovky kilometrov vzdialení, stále svoje oči upierali na horné Uhorsko. Cítili, že stadiaľ vyšli a tam aj patria. Pôvod väčšiny dolnozemských priezvisk však nie je vôbec jednoduché určiť. Prečítať viac o Pitvarošské matriky[…]