Druhý Pitvaroš

Pitvaroš v minulosti vyzeral inak ako ho poznáme dnes. Súčasný Pitvaroš zvykne byť označovaný až ako tretí Pitvaroš. Ján Hronec (1873-1965) vo svojom rukopise uvádza históriu prvého Pitvaroša nasledovne: „Meno Pitvaroš od koho pochodí, skade a po čom, to sa nevie. Písali už viacerí pisatelia, ale každý len s tým skončil, že meno Pitvaroš skade pochodí to sa Prečítať viac o Druhý Pitvaroš[…]

Spoznávame Pitvaroš

Ako spoznať Pitvaroš? Najlepším zdrojom sú spomienky našich starých a prastarých rodičov. Oni nám sprítomňujú atmosféru a duch miesta, kde vyrastali a kde máme korene. Vo svojich spomienkach nás povodia po dlhých rovných uliciach, opíšu nám zvyky a tradície, ale nám aj porozprávajú o osudoch ľudí z Dolnej zeme. Prípadne si treba niečo o Pitvaroši prečítať. K lepšiemu spoznaniu Pitvaroša určite pomôže i jeho návšteva. Prečítať viac o Spoznávame Pitvaroš[…]

História Pitvaroša

„Pred dvesto rokmi, pre neprajný osud, opustili synovia vtedy rodnú viesku. Najviac z nich prichodilo na Dolnú zem. Zopli ruky a oddali sa dielu. Na zarastených pustatinách, zamokrených močariskami začali sa dvíhať domy a pestovať obilniny. Takto povstala metropola dolnozemských Slovákov – Békešská Čaba, tirpácka Nyiregyháza, tešedíkovský Szarvaš, povedomý Komlóš a detviansky Pitvaroš. S takou istou usilovnosťou sa Prečítať viac o História Pitvaroša[…]

Počítačový model Pitvaroša

Ako asi vyzeral Pitvaroš na aký si spomínajú naši predkovia? Ako vyzerali ulice po ktorých sa prechádzali? Akú podobu mali domy v ktorých bývali? Na pomoc pri sprítomnení podoby starého Pitvaroša novej generácii nám pomohli počítačové programy. Pomocou počítača sme sa tak snažili spracovať podobu Pitvaroša akú mal v minulosti. Počítačový model predstavuje ideovú podobu Pitvaroša v 40-rokoch 20. storočia. […]