Video z osláv 70. výročia presídlenia v Sládkovičove

20. mája 2017 sa v Sládkovičove uskutočnili oslavy 70. výročia príchodu Slovákov z Dolnej zeme do Sládkovičova, Malej Mače a Veľkej Mače. Kto si chce túto udalosť pripomenúť, alebo sa jej nemohol zúčastniť, má teraz možnosť objednať si videozáznam z osláv. Balíček obsahuje 2 DVD nosiče, jeden DVD disk je určený pre stolové prehrávače (DVD1), druhý DVD disk je určený pre počítač (DVD2) a obsahuje rovnaké videá ako DVD1. […]

Pitvaroš na starých fotografiách (2016)

Pri príležitosti 200. výročia založenia dolnozemskej slovenskej obce Pitvaroš bola vydaná nová publikácia s názvom Pitvaroš na starých fotografiách. Kniha je vydaná dvojjazyčne  v slovenskou a v maďarskom jazyku, aby jazyková bariéra nebránila potomkom žijúcich na oboch stranách hranice dozvedieť sa niečo o svojich koreňoch. Publikácia je na 220. stranách členená tematicky podľa jednotlivých kapitol (dom a domáce hospodárstvo, rodina, všedný Prečítať viac o Pitvaroš na starých fotografiách (2016)[…]

Nová stránka o Pitvaroši

Pitvarošania roztratení vo svete, vo viacerých štátoch, nezabúdajú na svoje korene. Na korene svojich predkov. Korene, ktoré živili a formovali aj ich osobnosť. Aj po rokoch a odlúčení od milovanej obce mnohí nezabudli a radi spomínajú a pátrajú po svojej minulosti a spoznávajú tak seba. Škoda, že s každou ďalšou generáciou spätosť s Pitvarošom slabne až úplne zaniká. Napriek tomu nezabúdame a snažíme sa zachrániť a oživiť zabudnuté Prečítať viac o Nová stránka o Pitvaroši[…]

Spoznávame Pitvaroš

Ako spoznať Pitvaroš? Najlepším zdrojom sú spomienky našich starých a prastarých rodičov. Oni nám sprítomňujú atmosféru a duch miesta, kde vyrastali a kde máme korene. Vo svojich spomienkach nás povodia po dlhých rovných uliciach, opíšu nám zvyky a tradície, ale nám aj porozprávajú o osudoch ľudí z Dolnej zeme. Prípadne si treba niečo o Pitvaroši prečítať. K lepšiemu spoznaniu Pitvaroša určite pomôže i jeho návšteva. Prečítať viac o Spoznávame Pitvaroš[…]

Pitvaroš vo farbe

 Napriek svojmu neopisateľnému čaru čiernobiele fotografie neposkytujú úplné informácie o obrazoch, ktoré zobrazujú. Nepoznáme z nich akú farbu mali šaty, akej farby boli fasády, ani farbu oblohy či prírody. Dnešná moderná doba mám však pomaly otvára nové možnosti a pomocou počítačových programov je možné nazrieť na staré fotografie predsa trochu inak a ešte viac si ich sprítomniť. […]

História Pitvaroša

„Pred dvesto rokmi, pre neprajný osud, opustili synovia vtedy rodnú viesku. Najviac z nich prichodilo na Dolnú zem. Zopli ruky a oddali sa dielu. Na zarastených pustatinách, zamokrených močariskami začali sa dvíhať domy a pestovať obilniny. Takto povstala metropola dolnozemských Slovákov – Békešská Čaba, tirpácka Nyiregyháza, tešedíkovský Szarvaš, povedomý Komlóš a detviansky Pitvaroš. S takou istou usilovnosťou sa Prečítať viac o História Pitvaroša[…]

Publikácie o Pitvaroši

Pitvaroš malá slovenská dolnozemská obec, ale vynimočná i množstvom publikácií, ktoré sa o nej napísali. Knihy sprítomnili pamätníkom ich detstvo a mladosť a zároveň zachovali a zmapovali veľkú časť zvykov a histórie i pre ďalšie generácie. Časť príbehov bola vyrozprávaná a časť zostala ešte nedopovedaná. Každé nové dielo je tak dôležitým prvkom do mozaiky života Pitvaroša a Pitvarošanov.     Pitvaros (1969)   Prečítať viac o Publikácie o Pitvaroši[…]

Slovenská národopisná zbierka Alžbety Tószegiovej

Alžbeta Tószegiová, rodená Hudáková bola významnou organizátorkou pitvarošských Slovákov a neúnavná pracovníčka v oblasti ľudovej kultúry. Národopisný materiál zhromaždila sčasti ako svoju záľubu, sčasti v záujme záchrany bohatstva materiálnej kultúry tunajších Slovákov. Robila to aj s tým cieľom, že sa v Pitvaroši podarí zriadiť slovenský pamätný ľudový dom. Svoju zberateľskú činnosť začala už v roku 1968, keď sa ešte takmer v každej Prečítať viac o Slovenská národopisná zbierka Alžbety Tószegiovej[…]

Pitvarošská slovenská národopisná zbierka

Pitvarošskú slovenskú národopisnú zbierku zriadila miestna slovenská samospráva. Slávnostné otvorenie sa konalo 12. augusta 2001. Z dvoch miestností pozostávajúca zbierka sa nachádza v obecnom dome, na mieste kde bol pôvodne služobný byt. V prvej miestnosti sú uložené predmety používané v pitvarošských kuchyniach a predmety používané pri spracovaní konope. Chyža v druhej miestnosti imituje zariadenie predných izieb pitvarošských slovenských domov. Nachádza sa Prečítať viac o Pitvarošská slovenská národopisná zbierka[…]