1. augusta 2017

Virtuálna prehliadka centra

Virtuálna prehliadka centra Pitvaroša zachytáva centrum obce prostredníctvom niekoľkých panoramatických bodov. Vďaka panoramatickému pohľadu má divák pocit akoby sa nachádzal priamo na mieste a môže si prezrieť reálie Pitvaroša, aké boli v čase fotografovania prehliadky, 12. mája 2015. Celá sieť s takmer 100 prepojenými panoramatickými bodmi je súčasťou publikácie Pitvaroš na starých fotografiách, ktorá vyšla v roku 2016.  Okrem všetkých ulíc sú zdokumentované aj významné miesta, napr.: interiér evanjelického kostola, interiér slovenskej národopisnej zbierky, starý a nový cintorín, lokalita bývalej železničnej stanice a vodná plocha, tzv. Rakšániych jama.

Autorom virtuálnej prehliadky je Branislav Krnáč.

Vstup do virtuálnej prehliadky

 

 

Zo zákulia prípravy virtuálnej prehliadky

 

V dňoch 11. – 14. mája 2015 v uliciach Pitvaroša Banislav Krnáč a Michal Kožuch realizovali projekt fotografovania panoramatických bodov. Fotografovanie a snímanie ulíc bolo vykonané pre tvorbu virtuálnej prehliadky obce ako súčasť pripravovanej monografie: Pitvaroš na starých fotografiách (2016). Ako body fotografovania boli vybrané všetky križovatky ulíc, významné miesta na Pitvaroši ako interiér kostola, slovenská národopisná zbierka, Rakšányich jama, cintorín, mlyn, železničná stanica a centrum obce. Na každej ulici boli vykonané ešte ďalšie body fotografovania aby sa sieťou panoramatických bodov pokryl Pitvaroš čo najhustejšie. Ulice boli fotografované vo výške 1,5 – 1,8 m od povrchu vozovky, pri dodržaní zásad ochrany súkromia. Po náročnej práci v teréne nasledovala ešte náročnejšia a pracná časť vytvárania panoramatických záberov z nafotených snímkov. Výsledkom je jedninečná virtuálna prehliadka Pitvaroša, ktorá umožňuje virtuálne sa poprechádzať ulicami Pitvaroša a navštíviť tak známe miesta.

 

Fotografie z prípravy virtuálnej prehliadky:

 

Pozývame Vás na prechádzku Pitvarošom…