Historické pozadie zápisu v pitvarošskej matrike z roku 1945

Záznamy  v matrike krstov  z roku 1945 v Pitvaroši,  vedenej evanjelickou cirkvou sú prerušené prekvapivou poznámkou:   „ od 13. 5. 1945 do 15. 4. 1947 v dôsledku propagácie na presídlenie do Československa, boli cirkevné bohoslužby prerušené. V tomto období boli krsty realizované v Ambrózfalve a v Csanádalberte. Pitvaroš 15. apríla 1947, podpisaný Zalán Pavol farár“ (laický preklad). Prečítať viac o Historické pozadie zápisu v pitvarošskej matrike z roku 1945[…]