Spoznávame Pitvaroš – Malá ulica, domy č. 1 až 16

Pitvaroš – malá dolnozemská obec v juhovýchodnej časti Maďarska, zažila počas svojej existencie niekoľko výrazných stavebných premien a niekoľkokrát vo svojej histórii zmenila i svoju polohu. „Prvý Pitvaroš“, v tejto lokalite existoval pravdepodobne už v 15. storočí. História obce bola násilne prerušená tureckými vpádmi v 16. storočí a obnovená až príchodom nadlackých želiarov na pitvarošskú pustatinu v 19. storočí (1. marca 1816). Svoje Prečítať viac o Spoznávame Pitvaroš – Malá ulica, domy č. 1 až 16[…]

Futbal na Pitvaroši

V tradičnom prostredí slovenskej dediny bola práca na poli a okolo domu tou hlavnou činnosťou Pitvarošanov. Voľného času na ďalšie činnosti nebolo mnoho. Napriek tomu ľudia boli aktívnejší ako v súčasnosti a viac sa zapájali do rôznych spoločenských činností či už to bolo divadlo, spevokol, spolky, alebo rôzne tradície. Určitým spestrením života, predovšetkým mužskej časti Prečítať viac o Futbal na Pitvaroši[…]

Pavol Veselský – jeden z pilierov slovenskosti a kultúry Pitvaroša

Pavol Veselský má veľkú zásluhu na tom, že Pitvarošania si zachovali kultúrne dedičstvo svojich predkov a lásku k materinskému jazyku i v časoch najtvrdšieho národnostného útlaku. Pre Pitvarošanov bol Pavol Veselský požehnaním a šťastím. Vo svojom mimoriadne dlhoročnom pôsobení ovplyvňoval vzdelanostne a kultúrne celé generácie obyvateľov nielen na Pitvaroši, ale aj v okolitých obciach. Významný pedagóg, bojovník za národnostné Prečítať viac o Pavol Veselský – jeden z pilierov slovenskosti a kultúry Pitvaroša[…]

Vybrané obrazy zo života na Pitvaroši

Aký bol vlastne voľakedy Pitvaroš? Najlepším zdrojom, žiaľ dnes už veľmi vzácnym, sú spomienky pamätníkov – starých Pitvarošanov, ktorí obraz Pitvaroša a život Pitvarošanov zachytený na starých fotografiach vedia oživiť svojimi spomienkami a príbehmi. Každý jeden príbeh, každá jedna spomienka či fotografia svojim kúskom skladá obraz života na Pitvaroši. Ako jednotlivé kúsky do mozaiky, ktoré spolu do Prečítať viac o Vybrané obrazy zo života na Pitvaroši[…]

Zvony nad Pitvarošom

Zvony a ich prenikavý zvuk sprevádzajú každodenne ľudí vo viacerých kultúrach sveta. Zvolávajú na bohoslužby, oznamujú čas, úmrtie, príchod vzácnych hostí, ohlasujú nebezpečenstvo, požiar, povodeň, zaháňajú búrky, víchrice a oznamujú iné mnohé príležitosti, ktoré sa dotýkajú života ľudí. Mohutný hlas zvonu nesie do diaľky neopakovateľný tón, ktorý tvorí kolorit našich obcí. Zvon je i dnes jedinečným a unikátnym Prečítať viac o Zvony nad Pitvarošom[…]

Keď na Pitvaroši vyčíňalo počasie

Počasie je neoddeliteľnou súčasťou prírody a rovnako ako v minulosti i dnes ovplyvňuje mnohé oblasti nášho života. V súčasnosti už vďaka meteorológom a dlhoročným podrobným meraniam vieme do určitej miery predpovedať počasie. Počasie, predovšetkým jeho vrtochy, si našlo svoje miesto aj v rôznych historických záznamoch a kronikách. Z nich sa dozvedáme o veľkých suchách, vetroch, búrkach, prípadne o iných extrémoch počasia, ktoré spôsobili veľké Prečítať viac o Keď na Pitvaroši vyčíňalo počasie[…]

Počiatky osídlenia a prvý Pitvaroš

Pitvaroš pozná každý z nás ako malú obec v juhovýchodnej časti Maďarska z ktorej pochádzajú naši predkovia a v ktorej máme svoje korene. Súčasný Pitvaroš je však v poradí až „tretím“ Pitvarošom, ktorý sa nachádzal v tomto území a ktorý vznikal novou parceláciou pozemkov a postupným vymeriavaním nových ulíc od roku 1840. „Druhý“ Pitvaroš vznikol v poslednej etape osídľovania Dolnej zeme, a to na majetku kráľovskej Prečítať viac o Počiatky osídlenia a prvý Pitvaroš[…]

Pitvaroš z vtáčej perspektívy

Túžba vyletieť nad oblaky a hľadieť na svet z výšky je stará ako ľudstvo samo. Možnosť pozrieť sa na rodný dom, dedinu, či kraj z neba láka neustále. Dnes už nie je technicky problém vidieť svet z výšky a pozrieť sa na krajina z vtáčej perspektívy. V minulosti pohľad z výšky poskytovali len vrcholce hôr. Na nekonečnej dolnozemskej rovine bez kopcov bola jediným Prečítať viac o Pitvaroš z vtáčej perspektívy[…]

Spoznávame pitvarošské ulice – Kostolná ulica

V mysliach presídlencov stále pretrvávajú spomienky na krásny a hrdý Pitvaroš: „So širokyma rovnyma ulicma, nabielo okalenyma domami, okliesňenyma stromami a vyzametanyma garádmi!“ Azda by sa nenašla rodina, ktorá by vo svojom albume nemala malú fotografiu, na ktorej sa naposledy odfotografovali pred domom, v ktorom vyrastali a kde boli doma. Aby si každý z nich Prečítať viac o Spoznávame pitvarošské ulice – Kostolná ulica[…]

10 pitvarošských naj…

Čím boli Pitvarošania iní a v čom bol Pitvaroš jedinečný spomedzi ostatných dolnozemských obcí? Aké boli charakteristické znaky Pitvaroša a Pitvarošanov? Napriek mnohým spoločným znakom s ostatnými slovenskými, evanjelickými obcami na Dolnej zemi, bol Pitvaroš predsa len v niečom iný. Samotní presídlení i nepresídlení Pitvarošania zostavili svojimi výpoveďami zoznam 10 hlavných a jedinečných znakov. Autorom schémy 10 pitvarošských naj je Michal Prečítať viac o 10 pitvarošských naj…[…]