Pitvaroš z vtáčej perspektívy

Túžba vyletieť nad oblaky a hľadieť na svet z výšky je stará ako ľudstvo samo. Možnosť pozrieť sa na rodný dom, dedinu, či kraj z neba láka neustále. Dnes už nie je technicky problém vidieť svet z výšky a pozrieť sa na krajina z vtáčej perspektívy. V minulosti pohľad z výšky poskytovali len vrcholce hôr. Na nekonečnej dolnozemskej rovine bez kopcov bola jediným Prečítať viac o Pitvaroš z vtáčej perspektívy[…]

Spoznávame pitvarošské ulice – Kostolná ulica

V mysliach presídlencov stále pretrvávajú spomienky na krásny a hrdý Pitvaroš: „So širokyma rovnyma ulicma, nabielo okalenyma domami, okliesňenyma stromami a vyzametanyma garádmi!“ Azda by sa nenašla rodina, ktorá by vo svojom albume nemala malú fotografiu, na ktorej sa naposledy odfotografovali pred domom, v ktorom vyrastali a kde boli doma. Aby si každý z nich Prečítať viac o Spoznávame pitvarošské ulice – Kostolná ulica[…]

10 pitvarošských naj…

Čím boli Pitvarošania iní a v čom bol Pitvaroš jedinečný spomedzi ostatných dolnozemských obcí? Aké boli charakteristické znaky Pitvaroša a Pitvarošanov? Napriek mnohým spoločným znakom s ostatnými slovenskými, evanjelickými obcami na Dolnej zemi, bol Pitvaroš predsa len v niečom iný. Samotní presídlení i nepresídlení Pitvarošania zostavili svojimi výpoveďami zoznam 10 hlavných a jedinečných znakov. Autorom schémy 10 pitvarošských naj je Michal Prečítať viac o 10 pitvarošských naj…[…]

Druhý Pitvaroš

Pitvaroš v minulosti vyzeral inak ako ho poznáme dnes. Súčasný Pitvaroš zvykne byť označovaný až ako tretí Pitvaroš. Ján Hronec (1873-1965) vo svojom rukopise uvádza históriu prvého Pitvaroša nasledovne: „Meno Pitvaroš od koho pochodí, skade a po čom, to sa nevie. Písali už viacerí pisatelia, ale každý len s tým skončil, že meno Pitvaroš skade pochodí to sa Prečítať viac o Druhý Pitvaroš[…]

Spoznávame Pitvaroš

Ako spoznať Pitvaroš? Najlepším zdrojom sú spomienky našich starých a prastarých rodičov. Oni nám sprítomňujú atmosféru a duch miesta, kde vyrastali a kde máme korene. Vo svojich spomienkach nás povodia po dlhých rovných uliciach, opíšu nám zvyky a tradície, ale nám aj porozprávajú o osudoch ľudí z Dolnej zeme. Prípadne si treba niečo o Pitvaroši prečítať. K lepšiemu spoznaniu Pitvaroša určite pomôže i jeho návšteva. Prečítať viac o Spoznávame Pitvaroš[…]

História Pitvaroša

„Pred dvesto rokmi, pre neprajný osud, opustili synovia vtedy rodnú viesku. Najviac z nich prichodilo na Dolnú zem. Zopli ruky a oddali sa dielu. Na zarastených pustatinách, zamokrených močariskami začali sa dvíhať domy a pestovať obilniny. Takto povstala metropola dolnozemských Slovákov – Békešská Čaba, tirpácka Nyiregyháza, tešedíkovský Szarvaš, povedomý Komlóš a detviansky Pitvaroš. S takou istou usilovnosťou sa Prečítať viac o História Pitvaroša[…]

Počítačový model Pitvaroša

Ako asi vyzeral Pitvaroš na aký si spomínajú naši predkovia? Ako vyzerali ulice po ktorých sa prechádzali? Akú podobu mali domy v ktorých bývali? Na pomoc pri sprítomnení podoby starého Pitvaroša novej generácii nám pomohli počítačové programy. Pomocou počítača sme sa tak snažili spracovať podobu Pitvaroša akú mal v minulosti. Počítačový model predstavuje ideovú podobu Pitvaroša v 40-rokoch 20. storočia. […]