Stretnutie Pitvarošanov v roku 1977

Pred nedávnom – 14. apríla 2018 sa v Sládkovičove stretlo takmer 250 presídlencov a ich potomkov na jedinečnom stretnutí pod názvom „Pitvarošské dotyky“. Stretnutie má odštartovať novú tradíciu stretávania sa Pitvarošanov, ale i všetkých presídlencov i nepresídlencov, ktorým je Dolná zem srdcu blízka. Potreba stretávania a pátrania po svojich koreňoch je v dnešnej dobe čoraz vzácnejšia. U Pitvarošanov je myšlienka stretávania sa ešte viac špecifickejšia. Veď na rodnom Pitvaroši žili všetci vo vene, rodina, známy i priatelia. Všetci sa navzájom poznali a spolunažívali si v dobrom a niekedy i v zlom. Rok 1947 znamenal roztrhanie rodín, časť zostala na Pitvaroši, časť sa presídlila do Československa. Tu ich rozdelili do 6 obcí. Niektorí, nespokojní s miestnymi pomermi sa dali opäť do sťahovania. Pitvarošania sa tak rozleteli do sveta. I preto je pocit vzájomnej spolupatričnosti stále pevne zakorenený v ich génoch a stretávania sú tak miestom opätovneho návratu na Pitvaroš.

Málo kto si dnes už pamätá na prvé stretnutie presídlených Pitvarošanov, pred 41 rokmi, v roku 1977. Bolo to zároveň prvé stretnutie od presídlenia v roku 1947, čiže presne po 30 rokoch. Veľká roztratenosť Pitvarošanov nielen v spomínaných šiestich obciach, ale postupne na celom území Československa, a obmedzenie rodinných či priateľských kontaktov, priviedla Michala Maja z Trenčianskych Teplíc k usporiadaniu výnimočného spomienkového stretnutia presídlených Pitvarošanov na Slovensku v Trenčianskych Tepliciach v máji 1977. Stretnutia sa zúčastnilo okolo 170 osôb, pričom najviac zastúpení boli päťdesiatnici, teda tí, ktorí opúšťali Pitvaroš v období vrcholiacej mladosti. Škoda, že sa v tradícií pravidelného stretávania ďalej nepokračovalo.

Stretnutie v Trenčianskych Tepliciach v máji 1977
(rodinný album, Ján Garaj a Zuzana Garajová, rodená Seboková, Veľké Úľany)

 

Prepis pozvánky na stretnutie v roku 1977:

 

Pod Hradom Matúša Čáka Trenčianskeho

v Trenčíne dňa 21. marca 1977

 

Vážení krajania – rodina

Prepáčte nám, že si dovoľujeme vyrušiť Váš pokojne a starostne plynúci každodenný rodinný a pracovný život, ale verte, nedá nám to, že za pár dní bude tomu 30 rokov, čo sme opustili navždy svoju rodnú obec PITVAROŠ, kde sme boli takmer všetci ako jedna rodina a presťahovali sme sa do ČSR.

Pripadá nám to, ako by to bolo len nedávno. No od tej doby nám pribudlo pekných pár rôčkov. Z tejto príležitosti pripravujeme zraz 45 až 55 ročných krajanov PITVAROŠANOV na dni 21. a 22. mája 1977 do Veľkého Pionierskeho tábora v Trenčianskych Tepliciach (v Perle našich Malých Karpát, uprostred krásnych Inoveckých hôr) s programom:

Dňa 21. mája 1977    od 10,00 – 12,00 hodín – príchod a ubytovanie účastníkov

                                     od 12,00 – 15,00 hodín – obed a beseda v menších kruhoch známych

                                     od 15,00 – 17,00 hodín – zahájenie – privítanie a náš budovateľský život za 30 rokoch v ČSSR

                                      od 17,00 – 19,00 hodín – večera

                                       od 19,00 – 02,00 hodín – veselica, do tanca bude hrať NEMŠOVANKA – dychová hudba

dňa 22. mája 1977    od 02,00 – 07,00 hodín – odpočinok

                                     od 07,00 – 08,00 hodín – raňajky

                                     od 08,00 – 12,00 hodín prehliadka kúpeľného areálu Trenč. Teplice, automobilisti podľa vlastného želania môžu navštíviť Štátny plemenársky ústav – žrebčinec Motešice, alebo Novú a starú Dubnicu n/Váhom, prípadne Trenčiansky hrad.

                                      od 12,00 – hodín obed, po obede ľubovoľný odchod domov.

Keďže nie sme žiadny spolok a ani nemôžeme byť, musíme si útraty sami uhradiť. Približné útraty na jednu osobu sa počíta 75,- Kčs, ktoré si budeme žiadať zaplatiť pri prihlásení sa u vedúceho skupiny, alebo po príchode do Pionierskeho tábora. Do týchto útrat je započítané: nocľažné, stravné, hudba a prípitok. Za Vašu obec bol požiadaný a poverený ako vedúci skupiny náš krajan:

………………………………………………………………

Vzhľadom na obmedzené počty pre ubytovanie v murovaných miestnostiach, kde je len 80 postelí (v jednej miestosti 2 – 4 postele), budeme doporučovať naše ženy (matky a babky), aby boli ubytované v murovaných miestnostiach, a muži – mládenci, v pionierskych chatkách po dvoch.

Počíta sa približne s účasťou 150 – 170 osôb, čo je aj kapacita Pionierskeho tábora, tento sa nachádza v polovici cesty medzi Trenčianskou Teplou a Trenčianskymi Teplicami, za Trenčianskou Teplou po prechode železničnej trate električky – za Vochterňou asi 100 m doprava po miestnej úzkej asfaltovej ceste smerom do lesa cca 1,5 km. Príchodiaci vlakom z Trenčianskej Teplej, električkou do Trenčianskych Teplíc, môžu požiadať sprievodcu, aby zastavil pri Vochterni, kde vystúpia a budú pokračovať pešo.

Verím, že túto príležitosť – možnosť stretnutia nás pätdesiatnikov (môžu byť aj starší alebo mladší, pokiaľ si trúfajú) nevynecháte a zúčastníte sa jej, kde si pospomíname na naše mladšie rôčky a po dlhšej dobe si aj s viacerými, dávno známymi pohovoríme pri voľnom posedení a nie len ako doposiaľ, sem-tam na nejakej svadbe, alebo skoro len pohľadom sa pozdravíme na pohrebe, prípadne pri neočakávanom stretnutí.

Žiadame Vás, aby ste svoje rozhodnutie zúčastniť sa tohto posedenia, oznámi najneskoršie do 25. apríla 1977 u Vášho povereného vedúceho skupiny (ako je vyznačené hore) s prihlasovacím ústrižkom a patričnou sumou Kčs.

Tešíme sa na hojú účasť tohto stretnutia. I zatiaľ Vás zdraví za prípravnú skupinu Váš krajan Mišo Majo Trenčianske Teplice sídl. bl. 7, PSČ 914 51.

Na stretnutí v roku 1977 sa zúčastnil aj Ján Koczka s manželkou Annou Koczkovou, rodenou Majovou zo Senca. Aké bolo teda prvé stretnutie presídlených Pitvarošanov? Ján Koczka spomína: „Stretnutie sa konalo v pionierskom tábore v Trenčianskych Tepliciach, teraz je to rekreačné stredisko. Boli sme tam zo všetkých obcí, kde sa presídlili Pitvarošania. Prišlo nás okolo 200 ľudí. Každá dedina mala svoj autobus a bolo to výborne zorganizované. Niektorí prišli vlastnými autami i vlakom. Na organizovanie podujatia bol vytvorený výbor. Vo výbore bol hlavným organizátorom Michal Majo a výbor tvorili ešte ďalší 5 – 6 ľudia. Z každej dediny jeden. V Senci to organizoval Pavel Juhás. Na pozvánke bol popísaný aj program. Na úvod odzneli príhovory, potom bol obed, večera a ubytovanie. Po večeri nasledovala pekná spoločenská zábava. Ubytovaní sme boli v chatkách. Pre 4 osoby jedna chatka. Ale skoro nikto nespal, bola zábava. Zábava dopadla tak, že muzikanti hrali až do obeda. Bola aj „pitvarošská lýra“. Ľudia spievali a vyberala sa najkrajšia pesnička. Víťaznou pesničkou sa stala „Ňinto takvo peknvo ďjovča“. Boli sme aj na výlete v žrebčíne a veľmi sa to ľuďom páčilo, boli veľmi spokojní. Škoda, že sa nepokračovalo v stretnutiach, ľudia by boli prišli.“

 

Fotografie zo stretnutia v roku 1977

Sprava: Ondrej Šebok, Alžbeta Šeboková, rodená Krnáčová, Ján Šebok, Judita Svoreňová, rodená Šeboková, Pavol Svoreň, Mária Urbančoková, rodená Kováčová, Michal Urbančok

(rodinný album, Anna Kapounová, rodená Kováčová, Senec)

Sprava: Žofia Čemanová, rodená Majová, Michal Majo (organizátor), Alžbeta Brezinová, rodená Kišová

(rodinný album, Michal Urbančok, Trenčín)

Sprava: Mária Benčíková, rodená Hudáková, Zuzana Hudáková, rodená Bagoňová, Alžbeta Brezinová, rodená Kišová, Mária Šramová, rodená Hudáková, Mária Rohárová, rodená Lóciová, Antalová

(rodinný album, Mária Kováčová, rodená Demanková, Senec)

Sprava samostatne stojaca: Krnáčová, Anna Ticháková, Pavel Tichák, Jozef Kučerák, Judita Kučeráková, neznáma, neznámy

(rodinný album, Judita Jungová, rodená Svoreňová, Sládkovičovo)

Zľava: Jozef Hostina, Mária Hostinová, Ján Koczka, Anna Koczková, rodená Majová, Mária Majová, rodená Hostinová, Štefan Majo. Vzadu, 1. Zľava Mária Urbančoková, rodená Kováčová

(rodinný album, Ján Koczka, Senec)

Sprava: 2. Juraj Kováč, rodený Kašník, 3. Katarína Husárová, rodená Gemeriová, 4. Ján Garaj, 5. Alžbeta Ďuríková, rodená Zaťková, 7. Mária Zelmanová, rodená Vargová, 9. Mária Urbančová, rodená Kožuchová, 10. Štefan Legíni, 12. Michal Hudák

(rodinný album, Michal Urbančok, Trenčín)

 

Sprava: Ondrej Šebok, Michal Hudák, Alžbeta Brezinová, rodená Kišová, Ján Rohár, Žofia Čemanová, rodená Majová, Michal Majo (organizátor), Štefan Zelman, Ján Kochan

(archív evanjelického a.v. cirkevného zboru Senec)

Sprava: Juraj Kováč, rodený Kašník, Ján Garaj, Judita Rohárová, rodená Kurucová, Pavel Benčík, Ján Kašík, Alžbeta Majová, rodená Švihranová, Juraj Majo

(archív evanjelického a.v. cirkevného zboru Senec)

 

Druhý rad, prvý zľava: Juraj Kašík, 3. Pavol Vrbiar, 6. Michal Kostka, 7. Michal Majo

Spodný rad, 3. zľava: Mária Vrbiarová

(archív evanjelického a.v. cirkevného zboru Senec)

Spoločné fotografovanie

Zadný rad zľava: Ján Brnuľa, Pavel Kašník, Alžbeta Šupalová, rod. Zelmanová, Michal Ondrejčík, neznámy, Mária Ondrejčíková, rod. Šeboková, Ondrej Ďurík, Juraj Bagoňa, Mária Svoreňová, rod. Jánová (nepitvarošanka), Štefan Svoreň, Anna Garajová, rod. Čemanová, Michal Garaj, Ján Svoreň st., Jozef Karas (Komlóš), Ján Príbelský, Ján Garaj

Stredný rad zľava: šofér autobusu, Pavel Šupala, Mária Kurucová, rod. Zaťková, Alžbeta Ďuríková, rod. Zaťková, Judita Rohárová, rod. Kurucová, Zuzana Garajová, Mária Legíňová, rod. Konečná, Alžbeta Karasová, rod. Gašparová, Štefan Rohár

Sediaci: neznáma, naznámy, Pavel Majo – Šupala, Štefan Legíni, Štefan Zelman, Pavel Čilek ml.,

dole ležiaci: Ján Kerďo

(rodinný album, Juraj Majo, Bratislava)

 

 

Fotografie pionierskeho tábora – dnes Twistovo – Oliva resort v roku 2018

 

V roku 2018 som sa vybral hľadať miesto stretnutia z roku 1977.  Vďaka zachochovanej pozvánke na stretnutie som vedel, že sa to konalo v pionierskom tábore medzi Trenčianskou Teplou a Trenčianskymi Teplicami. Uplynulo už 41 rokov od stretnutia a pionierske tábory už dnes buď neexistujú alebo sú prestavané. Existuje však dnes este tento objekt? Pomocou presného opisu polohy na pozvánke nebolo náročné objekt nájsť v mape. Podarilo sa mi dokonca nájsť aj budovu, pred ktorou vznikla známa fotografia zo stretnutia. Dnes sa areál volá Twistovo – Oliva resort a je už prestavaný. Napriek tomu hlavné budovy, ktoré sú na starých fotografiách, i keď v zmenenej podobe stoja dodnes. Možno areál v budúcnosti opäť prichýli už potomkov presídlených Pitvarošanov pri okrúhlom výročí presídlenia.

Poloha rekreačného zariadenia Twistovo – Oliva resort (zdroj: www.maps.google.com)

 

Objekt Twistovo – Oliva resort na fotografiách (zdroj: http://www.twistovo.sk/)

Budova pred ktorou sa v roku 1977 fotili Pitvarošania na fotografii z roku 2018 (foto Michal Kožuch)

 

 

Autor článku:

Michal Kožuch

 Poďakovanie: Pavlovi Hudákovi a Anne Hudákovej zo Sládkovičova, Pavlovi Garajovi z Veľkých Úľan, Jánovi Koczkovi a Anne Koczkovej zo Senca za spomienky a popis mien na fotografiách z roku 1977, Vladimírovi Voštinárovi za umožnenie fotografovania v objekte.

1 komentár u „Stretnutie Pitvarošanov v roku 1977

  • Dobrý deň prajem našla som Vaše fotografie zo stretnutia Pitvarosanov v roku 1977 bol tam aj môj otec Štefan Supala z Trenčianskych Teplíc tiež sa narodil v Pitvarosi v roku 1920. Aj ja mám jednu fotku z toho stretnutia.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.