Nová kniha: Príbehy z Pitvaroša

V roku 2017 sme si pripomenuli my presídlenci a ich potomkovia výročie presídlenia do vlasti našich predkov. Je to 70 rokov čo sa naši rodičia, starí a prastarí rodičia rozhodli vypočuť volanie o návrate do vlasti odkiaľ pred viac ako 200 rokmi odišli zúrodňovať spustnuté roviny Dolnej zeme. Vo vlakových transportoch jedni odchádzali a naši predkovia prichádzali s nádejami a túžbami na lepší život v novej vlasti.

       Na pripomenutie si tejto významnej udalosti sme sa rozhodli pripraviť novú publikáciu z pitvarošského prostredia. Pri tvorbe publikácii o Pitvaroši sme narazili aj na rukopisy Márie Urbančokovej. So zatajeným dychom sme sa ponorili do čítania a prežívania príbehov Pitvarošanov, tak ako ich pred desiatkami rokov napísala a prežila samotná autorka. Práve sila poviedok a sprítomnenie atmosféry starého Pitvaroša pre všetkých záujemcov nás viedla k vydaniu rokopisov v knižnej podobe. Originály jej rukopisov sú umiestnené v archíve Matice Slovenskej v Martine.

Poviedky Márie Urbančokovej majú veľkú zásluhu na zachovaní množstva pitvarošských tradícií, zvykov a pesničiek. Jedinečne je zaznamenaná pitvarošská svadba, ktorá mala stanovené svoje pravidlá s presne naučenými textami. Svoje poviedky písala jazykom, tak ako sa vtedy na Dolnej zemi rozprávalo. Atmosféru príbehov umocňujú aj staré fotografie z Pitvaroša. Publikácia bola slávnostne pokrstená na stretnutí Pitvarošanov pod názvom Pitvarošské dotyky 14. apríla 2018 v Sládkovičove.

Publikáciu si záujemcovia môžu kúpiť každú nedeľu v Evanjelickom kostole v Senci alebo v Sládkovičove, pred službami Božími, alebo objednať na tel. čísle: 0950 343 459, resp. na adrese mkozuch@centrum.sk. Cena publikácie je 7 €.

 

Autorka poviedok:

Mária Urbančoková, rodená Kožuchová

Podľa rukopisov prepísal a zostavil: Michal Kožuch

Rukopis poskytli:

Michal Urbančok, Ján Urbančok

Odborná jazyková konzultácia:

Juraj Majo, Silvia Mikušová, Zuzana Sudová, Anna Pokorná, Dušan Mikuš, Olívia Dovalová, Ľubica Pagáčová, Emília Krnáčová, Pavol a Anna Hudákovci

Grafická úprava a dizajn:

Eva Sudová

Vydalo OZ Ponvagli, Sládkovičovo v roku 2018

Ukážky z publikácie:

 

 

Veríme, že si publikácia nájde cestu ku každému čitateľovi, ktorý má svoje korene na Pitvaroši. Prajeme príjemné čítanie.

Knižka je venovaná bežnému človeku-Pitvarošanovi, ktorý napriek rôznym ťažkým životným situáciám dokázal čeliť neľahkému osudu, nevzdávať sa a s hrdosťou znášať svoj osud. Naša vďaka patrí Vám milí Pitvarošania, ktorí ste položili silné základy svojej identity na ktorých my mladší môžeme stavať a so cťou sa odvolávať na svoje korene.

 

Autor článku: Michal Kožuch

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.