Dolnozemská apokalypsa – nedokončená záležitosť z roku 1944, videoglosa Pavla Bena

V októbri 2024 si pripomenieme 80. výročie násilnej evakuácie obyvateľov obce Pitvaroš a Albert. S odstupom mnohých rokov je pre pamätníkov táto udalosť stále traumatizujúca a výraznou mierou prispela k rozhodnutiu opustiť miesto v ktorom žili a tak veľmi milovali a presídliť sa v roku 1947 do Československa. Téma násilnej evakuácie dolnozemských obcí zaujala Pavla Prečítať viac o Dolnozemská apokalypsa – nedokončená záležitosť z roku 1944, videoglosa Pavla Bena[…]