Podujatie „Pitvarošské dotyky“ sa neuskutoční

Vážení návštevníci stránky www.pitvaros.sk, žiaľ v mene organizátorov stretnutia Pitvarošanov a všetkých priateľov Dolnej zeme pod názvom „Pitvarošské dotyky“, Vám musím oznámiť, že plánované podujatie sa neuskutoční.

Na našom webe sme takmer pred rokom, t.j. 21.07.2023 priniesli článok s názvom: „Pitvarošské dotyky – ako ďalej?“, kde sme Vás informovali o náročnosti opätovného oživenia podujatia. Zo stretávania sa Pitvarošanov od presídlenia v roku 1947 sa napriek niekoľkým snahám nepodarilo vytvoriť dlhoročnú a hlavne stabilnú tradíciu. Prvé stretnutie presídlených Pitvarošanov sa konalo v roku 1977 v Trenčianskych Tepliciach. Napriek snahe o pokračovanie zostalo len pri prvom stretnutí a na ďalšie stretnutie sa muselo čakať až neuveriteľných 42 rokov. Možno aj to dlhé čakanie a snaha o spoločné stretávanie Pitvarošanov i všetkých priaznivcov Dolnej zeme vyústilo do veľkého záujmu o stretnutie Pitvarošanov pod názvom „Pitvarošské dotyky“. Vtedy sme boli inšpiráciou a motiváciou i pre ďalšie presídlené dolnozemské komunity.  Na stretnutí konanom 14.04.2018 v Sládkovičove sa zúčastnilo približne 250 ľudí. Ako organizátori sme dúfali, že sa vytvorí nová tradícia stretávania a nájdu sa i ďalší nadšenci a noví pomocníci a tradícia spoločného stretávania sa tak už nastálo udomácni v našich kalendároch. Druhé stretnutie, konané 18.05.2019 v Sládkovičove, zaznamenalo menší záujem. Zúčastnilo sa ho približne 175 ľudí, čo je oproti prvému štartovaciemu ročníku pokles o 30 %. Tretie podujatie bolo pripravené v roku 2020, ale pre celosvetovú epidémiu COVID a pre obmedzenia konania kultúrnych podujatí, sme museli podujatie zrušiť. Na pár rokov bolo organizovanie podujatí značne obmedzené, tak sme o obnovení tradície neuvažovali. Jednoznačné uvoľnenie celkovej situácie priniesol až rok 2023. Opäť sme začali plánovať obnovenie tradície, ktorá bola nútene prerušená. Žiaľ za tých pár rokov čo ubehlo od posledného stretnutia naše rady opustilo veľmi veľa pravidelných návštevníkov stretnutia. Zväčša išlo o tých najstarších Pitvarošanov, ale nezriedka i o tých mladších, narodených už na Slovensku. Odišli mnohí, ktorých sme poznali, mali radi a milovali. Práve táto skupina na seba často viazala ďalších, ktorí boli ako doprovod na stretnutie, alebo tí starší ich na stretnutie pritiahli s cieľom spoznať vlastné korene so snahou sa spoločne porozprávať a stretávať.

Nová situácia pri organizovaní kultúrnych podujatí v roku 2023 priniesla i výrazný rast nákladov spojených s organizáciou ako prenájom priestorov, cena stravy, občerstvenia. Po zvážení nárastu cien je náročné, po toľkých rokoch nestretávania sa na väčších podujatiach s dolnozemskou problematikou, odhadnúť i reálny záujem o stretnutie. Od počtu záujemcov sa odvíja i samotný charakter stretnutia, aké veľké by malo byť, pre koľko osôb, aké priestory vybrať, v ktorej lokalite a aké náklady by boli s tým spojené.

Napriek všetkým uvedeným neznámym sme sa pustili do organizovania stretnutia v roku 2024 a verili sme, že po nútenej prestávke sa nám podarí opätovne naštartovať stretnutie v takom formáte ako v rokoch 2018 a 2019. Žiaľ enormný rast nákladov schladil naše odhodlanie. Pri predpokladanej účasti cca 100 účastníkov, by príjem so vstupného nepokryl ani náklady na prenájom priestorov a obed, keďže sa jedná o celodenné podujatie. Vyberali sme aj z viacerých lokalít, v ktorých by sa stretnutie mohlo uskutočniť. Väčšie priestory, vzhľadom na rozmiestnenie a dostupnosť presídlených Pitvarošanov, boli relevantné predovšetkým v mestách Sládkovičovo a Senec. V Sládkovičove je komunita najväčšia a najsilnejšia i čo sa týka účasti na doterajších stretnutiach. V iných lokalitách by sa to prejavilo znížením návštevnosti.

Najvhodnejším miestom konania nám tak opätovne vychádzali priestory vysokej školy, kde sa podujatie uskutočňovalo i doteraz. Žiaľ finančne nevieme pokryť podujatie na úrovni ako po minulé roky ani v minimálnom režime.

Aká bude situácia v budúcnosti? Predpovedať budúcnosť nevieme, ale pokles nákladov na organizovanie podujatí pravdepodobne nenastane. Tradícia stretávania sa Pitvarošanov tak pravdepodobne opäť skončí. Ako život prináša rôzne veci, možno sa nájde opäť niekoľko nadšencov a podarí sa im pokračovať v organizovaní stretnutí, možno v iných priestoroch a v inej forme. Na našej stránke www.pitvaros.sk Vám budeme aj naďalej prinášať informácie o Pitvaroši a Pitvarošanoch. Žiaľ aj nateraz platí, staré známe, že iba nadšenie niekedy nestačí.

Autor článku: Michal Kožuch

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.