Pitvarošské dotyky – vyhodnotenie dotazníka

V rámci stretnutia všetkých Pitvarošanov 14. apríla 2018 v Sládkovičove pod náznom „Pitvarošské dotyky“ sme rozdali medzi účastníkmi podujatia dotazníky. Chceli sme poznať nielen Váš názor na stretnutie ale i nápady ako stretnutie zlepšiť a čo by ste chceli vidieť resp. aké by malo mať stretnutie podobu v budúcnosti. Bolo pripravených 50 dotazníkov,  z toho bolo vyplnených 12 (24 %). Názory z dotazníkov Vám prinášame tak, ako boli uvedené.

Dotazník na stiahnutie

Výsledky ankety:

 1. Súhlasíte s každoročným organizovaním stretnutia či inou periodicitou?
 • 11 x odpovedali áno, 1 x zvážiť organizovanie takéhoto stretnutia raz za dva roky
 • Súhlasím, a som rada, ale treba niektoré časti upraviť, aby sa neopakovali
 1. Ktorá časť programu 1. ročníka Pitvarošských dotykov Vás najviac oslovila?
 • Filmová dokumentácia a spevácka časť
 • Všetky časti boli veľmi dojímavé
 • Všetko
 • Filmové spracovanie presídlenia
 • Všetko bolo krásne
 • Spevácky súbor, citaristi, dokumentárny film
 • Celý program bol jednoducho nádherný
 • Dokumentárny film
 • Vystúpenie speváckeho súboru
 • Všetko, nič neuprednostňujem
 • Vystúpenie speváckeho súboru OZVENA z Budapešti
 1. Na čo by sme sa mali pri organizovaní stretnutia v budúcnosti viac zamerať?
 • Nateraz je to dobré všetko
 • Treba nechať čas, aby sme sa mohli medzi sebou aj porozprávať
 • Aby bol program cca do 13.00 h a potom voľná debata
 • Uviesť zoznam ešte žijúcich presídlencov, prípadne kde žijú
 • V rámci programu zaradiť folklórne vystúpenia
 1. Máte konkrétne nápady či odporúčania na spestrenie či vylepšenie programu?
 • Spev, tance, básne
 • Zapojiť aj mládež – školskú do programu
 • Skrátiť oficiálny program, dať väčší priestor na rozhovory a spomienky medzi účastníkmi
 • Živú kapelu, ktorá hrá na hudobných nástrojoch, plus tance
 • Zoznam žijúcich presídlencov prekopírovať a rozdať prítomným
 • Skrátiť jednotlivé príspevky rečníkov a nechať viac priestoru pre vzájomné rozhovory účastníkov
 1. Máte záujem priložiť ruku k organizácii stretnutí v budúcnosti? Ak áno, akým spôsobom môžete pomôcť? Uveďte na seba kontakt, aby sme Vás vedeli osloviť.
 • Áno, môžem prispieť k pohosteniu sladkosťami alebo slaným pečivom
 1. Na čo by sme sa mali pri zachovávaní starých pitvarošských tradícií, pripomínania histórie, zvykoslovia a odkazov našich predkov viac upriamiť?
 • jedlo, gastronómia
 • program: čo sa týka spevu, hranie na citaru bolo veľmi dobré
 • prezentovanie aj predaj pitvarošských koláčov, klobás, umelecké remeslá, tvorba – predaj suvenírov
 • pripojiť tradičné pitvarošské jedlá, zákusky, sladké pečivo
 • pripomenúť si históriu výstavou dobových artefaktov: výšivky, obrusy, kroje, náradia, riady, fotografie, zaradiť čítanie v pitvaroštine
 • na život Pitvarošanov v minulosti

 

Ďakujeme za všetky Vaše pripomienky, názory a nápady. Vďaka nim máme množstvo inšpirácií do ďalšieho stretnutia. Budeme sa snažiť prisposobiť program i jeho štruktúru Vašim požiadavkám. Na záver dotazníka ste veľmi často písali veľké ĎAKUJEM. Je to pre nás veľká česť a zároveň zaväzujúce do budúcna. Robíme to hlavne pre Vás milí Pitvarošania.

 V mene organizátorov ďakujem.

 

Michal Kožuch

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *