Pitvarošské dotyky, reportáž z podujatia

Je sobota ráno 14. apríla 2018 a do priestorov vysokej školy v Sládkovičove sa začínajú schádzať zástupy prvých zvedavcov. Niektorým v ich svižnej chôdzi bránia už pokročilé roky iní prichádzajú s krabicami napečených koláčov. Sú medzi nimi nielen starší, ale i mladšie ročníky. Na parkovisku možno zazrieť autá s množstvom rôznych ŠPZ-tiek, nielen slovenských, ale i zahraničných. Doviedla ich sem nielen zvedavosť ale hlavne túžba stretnúť známe tváre a prežiť pocit spolupatričnosti. Všetkých spája jedno, cítia sa byť Pitvarošanmi. Okrem niekoľkých rodených Pitvarošanov sa zhromaždilo množstvo ľudí, ktorí sa narodili už na Slovensku a život na Pitvaroši poznajú len z rozprávania svojich starých rodičov a rodičov. Aj keď ubehlo už 71 rokov od presídlenia, na Pitvaroš stále nazabudli. Nezabudli na svoje korene, na svojich predkov. Práve potomkovia už presídlených Pitvarošanov Michal Kožuch, Juraj Majo a Ľudo Pomichal sa chytili myšlienky založiť novú tradíciu stretávania sa všetkých Pitvarošanov. Názov stretnutia je viac než symbolický – „Pitvarošské dotyky“, symbolizuje dotýkanie sa s vlastnou históriou, s tradíciami našich predkov ale i spájanie presídlených a nepresídlených Pitvarošanov zo všetkých kútov.  Cieľom novej tradície je, aby sa ľudia nestretávali len občasne, na výročia presídlenie, prípadne posvätenia presídleneckých chrámov, ale pravidelne a zachovali tak svoju spoločnú identitu i pre ďalšie generácie. Aby aj mladšie ročníky nezabudli odkiaľ pochádzali ich predkovia a na miesto kde majú svoje korene. Ohlas na takúto myšlienku nezostal nepovšimnutý a veľký záujem prekvapil i samotných organizátorov. Na stretnutí sa zúčastnilo takmer 250 ľudí.

Okrem presídlených Pitvarošanov a ich potomkov z rôznych slovenských miest sa na stretnutí zúčastnili aj potomkovia Pitvarošanov, ktorí sa do Československa presťahovali ešte pred rokom 1947. Ohlas na stretnutie vypočulo i niekoľko potomkov Pitvarošanov z Českej republiky a z Maďarska. Početné zastúpenie na stretnutí mala aj komunita potomkov zo Slovenského Komlóša. Stretnutia Pitvarošanov, sú síce prioritne určené Pitvarošanom a ich potomkom ale dvere sú otvorené každému pre koho je Dolná zem srdcu blízka. Veď okolité obce boli s Pitvarošom veľmi často prepojené nielen priateľskými ale i rodinnými väzbami. Spolu vytvárali jeden neopakovateľný dolnozemský región.

Na prítomných čakal bohatý program, zložený z hudobného pásma i z hovoreného slova a obohatený o premietanie filmového dokumentu. Na prestretých stoloch boli pripravené dotazníky, kde prítomní mohli vyjadriť nielen názory k stretnutiu, ale i navrhnúť nápady na budúcoročné stretnutie.

Program stretnutia na stiahnutie

Pitvarošské dotyky otvoril Budapeštiansky slovenský spevácky zbor Ozvena pod vedením dirigentky Gabrielly Ballovej hymnickou piesňou. Pitvarošská rodáčka Zuzana Hollósyová so zborom Ozvena a s úpravou piesní jej brata Janka Šutinského sprevádzali celé podujatie.

Stretnutie moderovali Miroslava Večerková, Juraj Majo a Michal Kožuch. Na úvod organizátori v krátkom príhovore ozrejmili myšlienku založenia novej tradície stretávania sa a predstavili prítomných hostí. Takmer 40 hostí tvorili zástupcovia Slovákov z Maďarska, členovia spevokolu Ozvena z Budapešti, citaristi z Békešskej Čaby, či evanjelický farári presídleneckých zborov zo Sládkovičova a z Veľkých Úľan.

Novozvolený vedúci kabinetu Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, resp. parlamentný hovorca Slovákov v Maďarsku Anton Paulik otvoril a predstavil účastníkom výstavu Ústavu Slovákov v Maďarsku pod názvom „Výmena obyvateľov medzi Maďarskom a Československom“. Návštevníci si mohli prezrieť výstavu veľkoplošných postrov vo vstupnej hale vysokej školy.

Na prezentáciu postrov Antona Paulika vhodne nadviazalo premietanie dokumentárneho filmu Jána Fuzika o presídlení v roku 1947 pod názvom „Mať volá“. V dvoch emotívnych častiach dokumentu vystupovali mnohí Pitvarošania a presídlenci z ktorých niektorí sa zúčastnili aj tohto podujatia.

Prítomným sa prostredníctvom videozáznamu prihovorili a pozdravili: starosta obce Pitvaroš Tibor Radó, predsedníčka slovenskej samosprávy na Pitvaroši Anna Lehocká a riaditeľ Kultúrneho centra na Pitvaroši Július Tószegi. V rovnakom termíne sa na Pitvaroši organizovalo veľké kultúrne podujatie, a tak sa prítomným prihovorili len na diaľku. Pevne veríme, že v ďalšom ročníku nás poctia svojou návštevou a podelia sa s nami o jedinečnú atmosféru spolupatričnosti.

Pred obedňajšou prestávkou sa prítomným prihovorila nielen príhovorom ale i modlitbou farárka evanjelického a.v. cirkevného zboru Sládkovičovo Andrea Lukačovská.

Popoludnie otvorili citaristi kapely Strapce z Békešskej Čaby: Agneša Priškinová, Viktória Czirbuľová, Alexander Kiš pod vedením Hajnálky Krajcsovicsovej z Čabianskej organizácie Slovákov.

Pre prítomných boli pripravené ročenky Slovákov v Maďarsku: Čabiansky kalendár na rok 2018 a Náš kalendár 2018. Čabiansky kalendár predstavil Anton Paulik. Náš kalendár predstavil jeho vydavateľ a konateľ spoločnosti SlovakUm Imrich Fuhl a vedecký pracovník a historik Ján Hovorka.

„Pitvarošským pohladením“ bola spomienka na pitvarošského rodáka, básnika, publicistu a pedagóga Štefana Hudáka. Jeho báseň o milovanom Pitvaroši zarecitovala Anna Kakvicová zo Sládkovičova.

V závere podujatia bola do života uvedená nová publikácia z prostredia Pitvaroša pod názvom Príbehy z Pitvaroša. Autorkou poviedok je pitvarošská rodáčka Mária Urbančoková (1922-1998). Zostavovateľom publikácie je Michal Kožuch, ktorý predstavil verejnosti toto jedinečné dielo. Poviedky Márie Urbančokovej, rodenej Kožuchovej vykresľujú svet prísnej morálky, ale i duchovnej čistoty dedinských ľudí. Prostredníctvom svojich príbehov pútavo a plasticky vykreslila život na Pitvaroši v 40. rokoch minulého storočia. Príbehy skrývajú v sebe neľahké osudy a zvyky Pitvarošanov, ich starosti ale i radosti. Máriu Urbančokovú a jej cestu k písaniu poviedok predstavili jej synovia Michal Urbančok a Ján Urbančok. Editorkou publikácie a zároveň grafičkou, ktorá dala publikácii jej neopakovateľnú a pútavú podobu bola Eva Sudová. Vo svojom príhovore prezradila aj niečo zo zákulisia prípravy publikácie.

Publikácia bola pokrstená mletou červenou paprikou. Jej chuť na mieste okúsil aj zostavovateľ Michal Kožuch. Mletá červená paprika sprevádza nielen Pitvarošanov ale aj všetkých dolnozemčanov. Dávala sa do jedál i do typickej pitvarošskej klbásy. Paprika býva sladká i štipľavá ako osudy ľudí, ktorých autorka vo svojich poviedkach opisovala.

Podujatie ukončil Budapeštiansky slovenský spevácky zbor Ozvena. Na záver sa plnou sálou ozýval hlasný potlesk pre všetkých vystupujúcich i hostí. Medzi ľuďmi už na mieste, ale i pár dní po podujatí bolo veľmi často počuť slovo „Ďakujeme“. V mene všetkých organizátorov ďakujeme aj my všetkým za pomoc pri organizácii podujatia. Chceme sa poďakovať mnohým za ich nezištnú pomoc a podporu. Chceme sa poďakovať i Vinárstvu Blaho, ktorý venoval na stretnutie fľaše výborného bieleho i červeného vína. Úspech podujatia bol výsledkom spolupráce. Je to pre nás veľká česť a zároveň zaväzujúce do budúcna. Robíme to hlavne pre Vás milí Pitvarošania. Tešíme sa už na ďalšie „Pitvarošské dotyky 2019“.

 

V mene organizátorov ďakujeme.

 Michal Kožuch a Juraj Majo

 

Stretnutie Pitvarošské dotyky na diaľku pozdravila aj Alžbeta Hollerová Račková, predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku. Zverejňujeme jej krásne vyznanie:

„Vážení a milí organizátori podujatia Pitvarošské dotyky!

Touto cestou by som sa Vám chcela poďakovať za milé pozvanie na Vaše podujatie do Sládkovičova. Aj keď by som veľmi rada bola s Vami, žiaľ, moje pracovné povinnosti mi nedovoľujú, aby som sa Vášho podujatia zúčastnila. Celoštátnu slovenskú samosprávu bude na udalosti zastupovať vedúci kabinetu CSSM, novozvolený parlamentný hovorca slovenskej národnosti Anton Paulik, ktorý je zároveň kurátorom výstavy o výmene obyvateľstva. Samozrejme, viem o tom a teším sa, že budú prítomní aj Čabania a Slováci z Budapešti, ako aj konateľ obchodnej spoločnosti Celoštátnej slovenskej samosprávy – Legatum – Imrich Fuhl. Som presvedčená o tom, ze takáto forma slovensko-slovenských vzťahov bude prínosom tak pre slovenskú komunitu v Maďarsku, ako pre potomkov presídlencov z Maďarska.

Gratulujem Vám k tejto iniciatíve a prajem úspešný priebeh podujatia!”

So srdečnym pozdravom

Alžbeta Hollerová Račková

predseníčka

Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku

 

Informácie o stretnutí nájdete aj na:

https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&album_id=1587496291349341
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-kultura/26195-pitrvaro-ske-dotyky-v-sladkovi-ove
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/2608/v-sladkovicove-sa-stretnu-pitvarosania-a-presidlenci-z-madarska-14-aprila-vzdaju-poctu-predkom-i-sebe

 

Fotogaléria z podujatia

Autor fotografii: Miroslav Kožuch

 

 

 

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *