Pitvaroš na starých fotografiách (2016)

Pri príležitosti 200. výročia založenia dolnozemskej slovenskej obce Pitvaroš bola vydaná nová publikácia s názvom Pitvaroš na starých fotografiách. Kniha je vydaná dvojjazyčne  v slovenskou a v maďarskom jazyku, aby jazyková bariéra nebránila potomkom žijúcich na oboch stranách hranice dozvedieť sa niečo o svojich koreňoch. Publikácia je na 220. stranách členená tematicky podľa jednotlivých kapitol (dom a domáce hospodárstvo, rodina, všedný život, svadba, škola, divadlo, vojna, práce na poli, remeslá, atď.). Súčasťou publikácie je aj rozmerná mapa s rozmiestnením pitvarošských rodín podľa domov a ulíc (od č.1 po 691) v 40 rokoch minulého storočia. Ľudia tak môžu nájsť v ktorom dome a na ktorej ulici bývali ich príbuzní.

Publikácia obsahuje aj dve DVD, na ktorých je okrem zoznamov Pitvarošanov v jednotlivých rokoch spracovaný aj nárečový slovník s viac ako 1500 slovami a slovnými spojeniami. Spestrením sú počítačové vizualizácie starého Pitvaroša na dvoch videofilmoch.  Jedinečnou súčasťou je databáza kompletne prepísaných starých matrík obsahujúca viac ako 28 000 mien. Bádatelia si tak môžu vytvoriť vlastný rodostrom a pátrať po svojich predkoch. Na priblíženie súčasnej podoby obce čitateľom je spracovaná virtuálna prehliadka obce. Sieť so 100 panoramatickými bodmi, ktoré sú navzájom prepojené, umožňuje virtuálne sa prechádzať po súčasnom Pitvaroši. Cieľom knihy bolo sprítomniť život našich predkov súčasným generáciám.

 Publikáciu si záujemcovia môžu kúpiť každú nedeľu v Evanjelickom kostole v Sládkovičove, pred službami Božími, alebo objednať na tel. čísle: 0904 589 207, resp. na adrese pitvarosania@gmail.com. Cena publikácie je 8 €.

 

Prílohy publikácie

 

Pitvarošské rodiny podľa miesta bydliska (1940. roky)

Prehľad pitvarošských rodín podľa miesta bydliska je zostavený na základe zoznamov Michala Hronca (1924-2012), dlhoročného kraviara na Pitvaroši a Pavla Hudáka (1936). Zoznamy boli korigované Máriou Kodayovou, rodenou Rikkovou (1932) a Zuzanou Garajovou, rodenou Čemanovou (1924-2016). Číslovanie nezohľadňuje prioritne čísla domov na Pitvaroši, ale určuje poradie rodín podľa bydliska. Schéma je samostatnou súčasťou monografie Pitvaroš na starých fotografiách. Z prednej strany schémy sú počítačové vizualizácie podoby významných pitvarošských stavieb, tak ako vyzerali v 40. rokoch minulého storočia.

 

DVD 1:

 

Virtuálna prehliadka a panorámy Pitvaroša v súčasnosti

 Virtuálna prehliadka umožňuje panoramatický pohľad (všetkými smermi) ulicami súčasného Pitvaroša. Vďaka panoramatickému pohľadu má divák pocit akoby sa nachádzal priamo na mieste a môže si prezrieť reálie Pitvaroša, aké boli v čase fotografovania prehliadky, 12. mája 2015. Celkovo je k dispozícii takmer 100 panoramatických bodov. Okrem všetkých ulíc sú zdokumentované aj významné miesta, napr.: interiér evanjelického kostola, interiér národopisnej zbierky Slovenská izba, starý a nový cintorín, lokalita bývalej vlakovej stanice a vodná plocha, tzv. Rakšániych jama.

OZNAM:

– ak by ste náhodou mali problém s DVD prílohami dajte nám prosím vediet.

Pitvaros Panorama sa spúšťa súborom: nw.exe

(pri spustení treba chvíľu počkať, pre prvotné načítanie veľkého množstva dát)

 

 

Virtuálna prehliadka ulicami Pitvaroša v minulosti

Animácie z počítačového modelu predstavujú ideovú podobu Pitvaroša v 40-rokoch 20. storočia. Model bol spracovaný na základe starých fotografii, pohľadníc, súčasnej podoby ulíc a spomienok pamätníkov. Tvorba modelu trvala dva roky a zachytáva spolu 644 domov, pričom každý z nich je jedinečný.

 

 

DVD 2:

 

Život na Pitvaroši

Počítačová vizualizácia predstavuje podobu Pitvaroša v 40-tych rokoch 20. storočia. Jednotlivé scény sú príkladom života v tejto obci. V animáciách boli použité výrezy zo starých fotografií a pôvodný záznam hlaholu pitvarošského zvona. Na fotografiách sú Pitvarošania, tak ako ich zachytil fotograf. Vo videu sú použité aj úryvky zo záznamu slovenských evanjelických služieb Božích v Sarvaši  a piesne spevokolu Ozvena.

 

Zoznamy Pitvarošanov v rokoch 1816, 1842, 1880 a 1947

 

Pitvarošské rodostromy

 

Oznam:

Kvôli právnym predpisom na ochranu dát boli publikované pri narodení iba údaje staršie ako 100 rokov, pri uzavretí manželstva staršie ako 75 rokov, a pri úmrtí staršie ako 30 rokov. K dispozícii sú však aj novšie údaje. V prípade otázok a nejasností môžete písať priamo na adresu: szuda.pitvaros@gmail.com

 

Nárečový slovník

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.