Prechádzka po trajektórii dolnozemských Slovákov pri pohybe v Uhorsku cez prizmu genealógie

Moji predkovia z otcovej aj maminej strany boli Slováci, ktorí v 18 storočí odišli zo Slovenska na vtedy pustý juh Maďarska –  tzv. Dolnú Zem. Predkovia z maminej strany sa usadili v Csanádalberte – Totkomlóši – Pitvaroši. Predkovia z otcovej strany sa usadili v  Kiskőrösi (Malý Kereš). Môj otec aj mama sa ešte narodili v Maďarsku, ale ja som už generácia, ktorá Prečítať viac o Prechádzka po trajektórii dolnozemských Slovákov pri pohybe v Uhorsku cez prizmu genealógie[…]

Hľadáme svojich predkov

Autorka: Renata Gombárová   AKO ZAČAŤ Každý má vedomosť o osobných údajoch svojich rodičov a starých rodičov. Dôležité sú údaje starých rodičov, najviac snáď ich sobášny list, z ktorého vieme zistiť   nie len ich mená , ale aj miesto narodenia, miesto sobáša,  dátum narodenia ale hlavne mená ich rodičov a miesto bydliska rodičov v čase sobáša. Z týchto získaných údajov môžeme Prečítať viac o Hľadáme svojich predkov[…]

Pitvarošské matriky

Odkiaľ pochádzali naši predkovia? Túto otázku si položil pravdepodobne každý, ale u Pitvarošanov a presídlencov z Dolnej zeme má táto otázka oveľa širší rozmer. Aj keď predtým stovky kilometrov vzdialení, stále svoje oči upierali na horné Uhorsko. Cítili, že stadiaľ vyšli a tam aj patria. Pôvod väčšiny dolnozemských priezvisk však nie je vôbec jednoduché určiť. Prečítať viac o Pitvarošské matriky[…]