70. výročie presídlenia vo Veľkých Úľanoch

25. mája 2017 si presídlenci z Pitvaroša vo Veľkých Úľanoch pripomenuli udalosti spred 70. rokov. V roku 1947, v rámci medzištátnej dohody o výmene obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom, sa množstvo dolnozemských rodín rozhodlo vrátiť do vlasti svojich predkov. Prvý transport s presídlencami putoval práve z Pitvaroša do obcí Veľká Mača a Veľké Úľany. Aj keď rokmi počet presídlencov vo Veľkých Úľanoch klesol, množstvo z nich si prišlo pripomenúť do evanjelického kostola túto udalosť. Zborový farár Štefan Jahelka vo svojej kázni priblížil odkaz presídlenia a jeho historický a duchovný rozmer. Na priečelie evanjelického kostola, k pamätnej tabuli presídlenia, účastníci umiestnili malý veniec. Po slávnostných službách Božích nasledovalo pohostenie pre účastníkov osláv pri ľudovej hudbe. V príjemnej atmosfére vzájomných stretnutí a spomienok si tak vo Veľkých Úľanoch pripomenuli 70. výročie presídlenia.

Autor fotografií: Pavol Gemeri

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.