70. výročie presídlenia v Senci

V slnečnú jesennú sobotu 30. septembra 2017 sme si v Senci pripomenuli 70. výročie presídlenia Slovákov z Dolnej zeme do Senca a okolia a zároveň 70. výročie vzniku samostatného evanjelického a. v. cirkevného zboru v Senci. Organizáciu podujatia si zobral pod patronát Evanjelický a.v. cirkevný zbor Senec a Miestny odbor Matice slovenskej v Senci. Oslavy boli rozdelené na časť v evanjelickom kostole a na časť v jedálni stredného odborného učilišťa tzv. „Montostroj“.

Plagát osláv

Už od rána sa v kostole začali zhromažďovať ľudia. Prázdne lavice sa pomaly zapĺňali. Do kostola napriek vyššiemu veku zavítalo i niekoľko priamych účastníkov presídlenia, ktorí sa v roku 1947 vydali s veľkými nádejami do novej vlasti. Upravený a čerstvo vymaľovaný evanjelický kostol s obnovenou vežou otvoril svoje brány podujatiu. Pri vstupe do kostola účastníkov vítali tri veľkoformátové postre, ktoré informovali o presídlení v roku 1947, histórii cirkevného zboru v Senci a o živote v cirkevnom zbore za 70 rokov.

Vystavené postre:

Poster na stiahnutie

Poster na stiahnutie

 

Poster na stiahnutie

Senec program

 

Na laviciach bol pripravený program podujatia. Služby Božie začali predspevmi a piesňami. Hudobným spestrením bolo vystúpenie orchestra Fantázia pri ZUŠ v Senci pod vedením Drahomíra Mrózeka a spevácky zbor pri ZUŠ pod vedením Heleny Oborníkovej a Zuzany Szabó. Po kázni seneckého evanjelického farára Tibora Jančíka nasledovalo premietanie dokumentárneho flmu Mať volá. Dokument uviedol zástupca Úradu Slovákov žijúcich v zahraničí, senecký rodák a potomok Pitvarošanov Ľudo Pomichal. Dojímavý a jedinečný dokument prilížil presídlenie v roku 1947 i vzájomné navštevovanie a spomínanie presídlených a nepresídlených rodín. Medzi hosťami nechýbali ani zastúpcovia iných zborov, dcéra prvého seneckého farára Júliusa Janka a primátor mesta Senec Karol Kvál, ktorý zároveň predniesol krátky príhovor. Plnému kostolu sa po prezentácii prihovoril aj bývalý dlhoročný senecký evanjelický farár Dušan Ondrejovič. Históriou cirkevného zboru slovom i obrazom nás previedol Michal Kožuch. Pri východe z kostola si bolo možné zakúpiť brožúru – Pamätnicu cirkevného zboru, vydanú pri príležitosti 70. výročia osamostatnenia cirkevného zboru. Ofera z Bohoslužieb bola venovaná na evanjelický kostol na Pitvaroši a v Senci.


Obal pamätnice (74 strán textu i fotografii, môžete si ju zakúpiť v evanjelickom kostole)

Po programe v kostole sa návštevníci presunuli do jedálne strednej školy, kde bol prichystaný obed a občerstvenie. Po obednej prestávke pokračoval kultúrny program pod patronátom Miestneho odboru Matice slovenskej v Senci. Program moderovala Helena Čajková. Na úvod účastníkov privítali predstavitelia Matice slovenskej – Jarmila Ožvaldová – predsedkyňa Miestneho odboru MS v Senci a predseda dozorného výboru MS Štefan Martinkovič. Za spolok Slovákov z Maďarska s príhovorom vystúpil Pavol Gemeri. Po príhovore hostí nasledovalo vystúpenie ľudovej hudby Konopa z Veľkého Grobu a detského folklórneho súboru Matičiarik z Nových Zámkov.

Celý priebeh akcie nahrával na video Branislav Krnáč. Záujemcovia si tak budú môcť pripomenúť na DVD oslavy 70. výročia presídlenia a 70. výročia osamostatnenia zboru. Oslavy v Senci uzatvorili sériu podujatí venovaných 70. výročiu presídleniu Pitvarošanov v Seredi, Sládkovičove, vo Veľkých Úľanoch a na Pitvaroši. Ďakujeme v mene všetkých pamätníkov, ich potomkov a ostatných účastníkov osláv organizátorom za pripomenutie si významných udalostí a zachovanie ich odkazu pre ďalšie generácie.

Video z osláv 70. výročia presídlenia v Senci


Na portáli www.slovenskezahranicie.sk Ľudo Pomichal zverejnil podnetnú a výstižnú reportáž pod názvom:

V Senci si dolnozemskí Slováci pripomenuli 70. výročie príchodu do Československa v rámci výmeny obyvateľstva medzi ČSR a Maďarskom 1947

článok na prečítanie


Autor textu i fotografii Michal Kožuch

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.