70. výročie presídlenia v Seredi

V roku 2017 si pripomíname, predovšetkým my presídlenci a ich potomkovia, návrat do vlasti našich predkov. Je to 70 rokov čo sa naši rodičia, starí a prastarí rodičia rozhodli vypočuť volanie o návrate do vlasti odkiaľ pred viac ako 200 rokmi odišli zúrodňovať spustnuté roviny Dolnej zeme. Vo vlakových transportoch jedni odchádzali a naši predkovia prichádzali s nádejami a túžbami na lepší život v novej vlasti. Nie všetky nádeje sa naplnili a nie všetky túžby sa splnili. Rodiny sa trhali nielen doma v slovenských dolnozemských dedinách, ale i v dedinách v Československu. Na Pitvaroši zostali prázdne domy, prázdne ulice a srdcia plné smútku a lúčenia. Mnohí odišli. Je ťažké rozvíjať slovenské tradície, kde toľkí odišli. Na druhej strane sa presídlencom do Československa otvorili nové horizonty a možnosti. Presídlenie tak výrazne zasiahlo do slovenskej komunity na Dolnej zemi. Iný význam má táto udalosť pre tých, ktorí zostali a iný pre tých ktorí sa presídlili.

Spolok Slovákov z Maďarska, Dom Matice slovenskej v Galante a Mestské úrady v Seredi a v Galante zorganizovali 15. apríla 2017 spomienkové stretnutie pri príležitosti 70. výročia príchodu prvého transportu Slovákov z Maďarska, do zeme svojich predkov.

Pozvánka na stretnutie

Na železničnej stanici v Seredi sa v sobotné dopoludnie zišlo približne sto presídlencov, ich potomkov a hostí aby si pripomenuli výmenu obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom a príchod prvého transportu s presídlencami. 11. apríla 1947 bol vypravený z Pitvaroša prvý transport presídlencov. Do železničnej stanice v Seredi dorazili 13 apríla 1947.

Podujatie po úvodných veršoch a slovenskej hymne otvorila a moderovala Anna Piláriková, predsedníčka Spolku Slovákov z Maďarska. Vo svojom srdečnom a dojímavom príhovore predstavila hostí a opísala dôvody a proces presídlenia pred 70. rokmi. So svojimi príhovormi vystúpili aj Andrea Lukačovská, zborová farárka evanjelického cirkevného zboru a.v. v Sládkovičove,  Alžbeta Hollerová Račková, predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, Štefan Martinkovič, predseda Dozorného výboru Matice slovenskej, Ľudovít Pomichal z Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Ľubomír Veselický zástupca primátora mesta Sereď. Zástupcovia uvedených inštitúcii položili na záver stretnutia vence k tabuli presídlenia. Po oficiálnej časti spomienkového stretnutia nasledovalo tanečné vystúpenie mládežnikov v krojoch. Množstvo účastníkov neodradilo ani chladné počasie a po oficiálnej časti ešte mnohí postávali a spomínali. Spoločné stretnutia tak udržiavajú spomienky na našu minulosť a posielajú o nej odkaz ďalším generáciám.

Presídlenci na korbe nákladného auta (zdroj: pozvánka na stretnutie)

Reportáž a množstvo fotografii zo stretnutia nájdete aj na stránke Seredských novín

Reportáž zo stránky Slovenské zahraničie

 

Fotografie zo stretnutia (Juraj Majo a Michal Kožuch):

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.