70. výročie presídlenia v Sládkovičove

Pri príležitosti 70. výročia presídlenia Slovákov z Dolnej zeme do Sládkovičova, Malej Mače a Veľkej Mače sa konala 20. mája 2017 v Sládkovičove spomienková slávnosť.

Moto na pozvánke od Vladimíra Mináča výstižne vystihuje pripomenutie si vlastnej histórie:

 „Obraciame sa k svojej minulosti nie náhodne,

nie iba inštinktívne, ale z hlbokej vnútornej potreby.

Všade hľadáme svoje korene, aby sme lepšie pochopili

zmysle nášho života medzi inými životmi.“

Sobotňajšie oslavy si pod patronát zobral Miestny odbor Matice slovenskej v Sládkovičove. Spomienková slávnosť začala o 14.00. hod. slávnostnými službami Božími v evanjelickom  a.v. kostole v Sládkovičove. Na laviciach bol pripravený program spolu s piesňami, ktoré sa mali spievať. Okrem tlačovej formy bol program premietaný i na pripravené plátno vedľa oltára. Liturgiu i kázeň pred plným kostolom vykonala Andrea Lukačovská, miestna zborová farárka. Svojim emotívnym príhovorom previedla účastníkov históriou Pitvaroša i samotným presídlením. V rámci služieb Božích vystúpil i spevokol pod vedením kantora Juraja Maja. Ofera zo spomienkových služieb Božích bola venovaná na opravu evanjelického kostola na Pitvaroši, ktorý je v havarijnom stave a potrebuje našu pomoc. Po skončení služieb Božich nasledovalo kladenie vencov na pamätnú tabuľu na priečelí chrámu. Príhovor pred prítomnými predniesli Juraj Majo a primátor mesta Sládkovičovo Ing. Anton Szabó. Aktu kladenia sa ujal bývalý sládkovičovský kantor Vladimír Kopáčik.

Spomienková slávnosť následne pokračovala o 16.00 hod. vo VŠD na Richterovej ulici v Sládkovičove. Účastníkov vítala malá výstavka výšiviek, dobových šiat a starých fotografií. Na dlhých prestretých stoloch bolo pripravené občerstvenie a o dobrú náladu sa postarala dychová hudba Kesanka z Bánova.  Jedáleň vysokej školy prijala okolo 260 ľudí. Programom účastníkov sprevádzal Vladimír Kopáčik. Na úvod privítal hostí zo Spolku Slovákov z Maďarska, Miestnych odborov Matice Slovenskej, cirkevných zborov a ďalších. Po úvodných príhovoroch nasledovalo vystúpenie miestneho folklórneho súboru Zvonček, ktorý ukázal i zaspieval niekoľko ľudových zvykov z Pitvaroša. Najstarší účastníci presídlenia boli obdarovaní ružou. Po bohatom pohostení nasledovali rozhovory, stretnutia a spomínanie na veci dávne i tie súčasné. Priebeh spomienkových osláv zaznamenával na video Branislav Krnáč. Videozáznam bude k dispozícií pre všetkých záujemcov pravdepodobne koncom tohto roka. Jeho súčasťou by mali byť oslavy presídlenia v Seredi, Sládkovičove a v Senci. Informácie o DVD nájdete aj na našej stránke.

Text a fotografie: Michal Kožuch

Program osláv

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.