Tradičná dolnozemská svadba – video

Popri narodení a úmrtí sa okamih sobáša zvykne označovať ako tretí najvýznamnejší prelomový okamih v živote človeka. Sobáš okrem verejného prísľubu lásky, vernosti a podpore najmä v minulosti vytváral prostredie na zakladanie rodiny. Sobášom a založením rodiny sa v mnohom naplnila základná funkcia človeka a zmenil sa jeho status v komunite. Na Dolnej zemi bola svadba prejavom kultúrnej a etnickej osobitosti v novom prostredí. Preto sa na svadbách dolnozemských Slovákov stretávame s pestrosťou vinšov, a hlavne odobierok od svojich rodičov, keď sa ďakuje za výchovu a všetko, čo do života v rodičovskom hniezde dostali. Tradičná dolnozemská svadba mala pevne stanovené svoje pravidlá s presne naučenými textami Svadobné zvyky, tradície i vinše priam dokumentaristicky spracovala Mária Urbančoková, rodená Kožuchová (1922 – 1997) vo svojom rukopise, ktorý vyšiel aj knižne v publikácii Príbehy z Pitvaroša (2018). Časť jej poviedok a rukopisov je uložená v archíve Matice slovenskej v Martine.

Pitvarošskí mladomanželia na koči

(olejomaľba Pavel Szuda)

 

Pitvarošania boli zmámi svojim vystúpením „Pitvarošská svadba“ ktoré predvádzali po okolitých slovenských dedinách v 40. rokoch 20. storočia. Žiaľ veľa fotografii z tohto divadelného predstavenia ani so samotných pitvarošských svadieb (s výnimkou spoločného fotenia rodiny s mladomanželmi a slávnostného fotenia mladomanželov) sa nezachovalo.

O svadobných zvykoch a tradíciách na Pitvaroši (Zdroj: Pitvaroš a Pitvarošania, 2007) si môžete prečítať na: Pitvarošská svadba

 

O to vzácnejšie je, ak sa podarí zrekonštruovať a nafilmovať tradičnú svadbu v takej podobe ako prebiehala v minulosti. Zachytiť krásu krojov, vinšov, tancov, tradícii i nárečia vo svojej pôvodnej forme. Jedinečným sa tak stáva natočené video pod názvom : Komlóšska svadba. Aj keď sa nejedná o pitvarošskú svadbu, rozdiely boli minimálne. Komlóšska svadba tak jedinečným spôsobom zachytáva a zobrazuje tradičnú svadbu, tak ako ju prežili naše mamovke a apovkovia a ich mamovke a ich apovkovia aj na Pitvaroši.

V úvodných titulkoch k filmu sa píše:

„Tento film zachová a ukáže Vám zvyky komlóšskej svadby 1930-ich rokov. Tvoritelia a účinkujúci tohto filmu sú nadšení Komlóšania. Dej sa odohráva na originálnych miestach. Cieľom tvoriteľov nebolo to, aby sa vylúčili v pozadí sa objavujúce dnešné pomery.“

 Film bol natočený v Slovenskom Komlóši v 90. rokoch minulého storočia. Skladá sa z niekoľkých dielov, ktoré na seba nadväzujú. Pavol Bada ho zverejnil v roku 2016 na internete a je tak prístupný širokej verejnosti a všetkým milovníkom histórie, tradícií a krás nielen Komlóša ale celej Dolnej zeme.


Komlóšska svadba po epizódach (VIDEO) :

1. diel

2. diel

3. diel

4. diel


 

Autor článku: Michal Kožuch

Zdroj: Pitvaroš a Pitvarošania (2007), Pitvaroš na starých fotografiách (2016)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.