Pitvarošania v Senci

Tento rok si pripomíname 75. výročie presídlenia Slovákov z Maďarska uskutočneného v rámci výmeny obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom. V roku 1947 aj do života Pitvaroša a Pitvarošanov zasiahlo presídlenie a 655 rodín (2442 osôb) sa rozhodlo upustiť svoju rodnú obec na ceste za lepším životom a za svojou slovenskou domovinou. Pitvarošania sa presídlili pôvodne do 6 obcí (Malá Mača, Reca, Senec, Sládkovičovo, Veľká Mača, Veľké Úľany). Najväčším mestom, kam sa Pitvarošania presídlili bolo mesto Senec.

Zoznam rodín, ktoré sa v roku 1947 v rámci výmeny obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom presídlili do Senca

Bagoňa Ján a Zuzana Rekeňová

Baráni Michal a Alžbeta Valkovská

Benčík Pavel a Mária Hudáková

Benčík Pavel a Zuzana Urbančoková

Benko Jozef a Žofia Kováčová

Benko Štefan a Alžbeta Igriciová

Beracková Ilona – vdova po Martinovi Sýkorovi

Blaho Juraj a Zuzana Hrivnáková

Blašková Eva – vdova po Martinovi Kriškovi

Brezina Pavel a Alžbeta Pelecová

Brnuľa Michal a Anna Kurucová

Bučan Juraj a Zuzana Kováčová

Bučan Michal a Anna Svoreňová

Bučan Štefan a Katarína Kováčová

Čelovský Ladislav a Judita Balážiková

Čeman Ján a Mária Vargová

Čeman Martin a Judita Lindáková

Čeman Štefan a Judita Kocková

Demanko Martin a Žofia Králiková

Dováľovský Pavel a Zuzana Demanková

Dováľovská Alžbeta – vdova po Jánovi Králikovi

Drobišková Zuzana – vdova po Michalovi Bučanovi

Farár Pavel a Mária Gemeriová

Franko Pavel a Mária Mikušová

Franko Štefan a Zuzana Roháriková

Garaj Martin a Mária Juhásová

Garaj Michal a Mária Molnárová

Garaj Ondrej a Zuzana Čemanová

Garan Michal a Mária Dováľovská

Gvočová Zuzana – vdova po Štefanovi Vargovi

Hrivnák Ján a Zuzana Dováľovská

Hrivnák Štefan a 1. Judita Hanesová, 2. vdova po Pavlovi Sudovi

Hudák Ondrej a 1. Judita Kurucová, 2. Alžbeta Príbelská

Hulík Ján a Mária Príbelská

Chovanec Michal a Alžbeta Jačianska

Juhás Adam a Katarína Šeboková

Juhás Ján a Mária Hašková

Juhás Pavel a Zuzana Rohárová

Kašník Ján a Mária Igrici

Kiš Štefan a Zuzana Dováľovská

Kiš Štefan a Anna Vargová

Klement Ján a Zuzana Príbelská

Klement Štefan a Judita Sýkorová

Kocka Ján a Mária Bučanová

Kocka Matej a Zuzana Šuľanová

Kocka Michal a Mária Gregorová

Kochan Jozef a Zuzana Moťovská

Kochanová Judita – vdova po Pavlovi Šillerovi

Koska Pavel a Mária Hašková

Kostka Ján a Zuzana Kolesárová

Kováč Ján a Alžbeta Šeboková

Kováč Juraj a Ilona Jančiková

Krajčovičová Zuzana  – vdova po Michalovi Kováčovi

Králik Pavel a Anna Hroncová

Králik Štefan a Anna Ačajová

Kriška Ján a Mária Kocková

Kriška Michal a Anna Kašníková

Krnáč Ondrej a Mária Šuľanová

Kučerák Ján a Judita Antalová

Kučerák Jozef a Zuzana Brnuľová

Kučerák Pavel a Júlia Šeboková

Kuruc Ján a Zuzana Zahorecová

Kuruc Štefan a Judita Šeboková

Kurucová Mária – vdova po Jánovi Zahorcovi

Ľacho Ján a Anna Farárová

Legíni Michal a Juliana Šupalová

Legíni Štefan a Zuzana Majová

Lóci Ján a Mária Feješová

Lóci Michal a Mária Gubíňová

Lóci Štefan a Alžbeta Srnková

Lopušný Matej a Mária Šranková

Maglocký Ján a Zuzana Tószegiová

Maglocký Pavel a Žofia Andrašová

Maglocký Štefan a Alžbeta Baráňová

Maglocký Štefan a Mária Hroncová

Majo Ján a Helena Boťánska

Majo Juraj a Žofia Rekeňová

Majo Pavel a Judita Rozumová

Majo Pavel a Anna Urbančoková

Majo Štefan a Alžbeta Šeboková

Matuška Samuel a Zuzana Vargová

Molnárová Katarína – vdova po Michalovi Krnáčovi

Mrázová Katarína – vdova po Jánovi Hulíkovi 

Némethová Anna – vdova po Michalovi Vargovi

Ondrejčík Štefan a Mária Kolesárová

Ondrusová Mária – vdova po Pavlovi Tichákovi

Pejterová Alžbeta – vdova po Martinovi Zelmanovi

Rekeň Michal a Alžbeta Kováčová

Rekeň Michal a Anna Zelmanová

Rekeň Pavel a Zuzana Juhásová

Rekeň Pavel a Zuzana Majová

Riková Alžbeta – vdova po Jurajovi  Kolárovi

Ročkár Pavel a Anna Klementová

Rohárik Štefan a Mária Bagoňová

Rohoška Juraj a Judita Sýkorová

Rohoška Martin a Anna Kožuchová

Sántaj Juraj a Judita Blahová

Sántaj Pavel a Júlia Rohošková

Sántaj Pavel a Anna Rohošková

Selecký – Sőke Martin a Mária Dováľovská

Stratinský Štefan a Zuzana Garanová

Suda Pavel a Zuzana Matajsová

Súdor Pavel a Mária Štrpková

Surmák Štefan a Anna Sudová 

Sýkora Martin a Ilona Baracká

Šebok Adam a Zuzana Krnáčová

Šebok Ján a Zuzana Husárová

Šebok Ondrej a Mária Kováčová

Šeboková Alžbeta – vdova po Jánovi Kováčovi

Šiller Jozef a Helena Vargová

Šiller Ondrej a Zuzana Hulíková

Šiller Pavel a Judita Kochanová

Šramo Pavel a Zuzana Šupalová

Šranko Juraj a Zuzana Chovancová

Šranko Pavel a Mária Hajnalová

Šranko Pavel a Zuzana Kurucová

Štrpka Ondrej a Alžbeta Juhásová

Štrpka Štefan a Judita Kováčová

Šuľan Ján a Mária Bartolomejová

Šuľan Ján a Anna Kunštárová

Šuľan Juraj a Mária Vargová

Šuľan Martin a Anna Sudová

Šupala Pavel a Júlia Balážiková

Švihran Ján a Anna Majová

Švihran Martin a Žofia Kašíková

Švihran Pavel a Mária Urbanová

Tichák Martin a Zuzana Fábriová

Tóthová Zuzana – vdova po Pavlovi Rikovi

Trnkóci Štefan a Judita Štrpková

Uhrin Samuel a Zuzana Tóthová

Uhrin Štefan a Judita Majová

Uhrin Štefan a Mária Tušková

Ujhelyi Pavel a Anna Kováčová

Urbančok Michal a Zuzana Lindáková

Urbančok Ondrej a Judita Hodáková

Urbančok Pavel a Anna Juhásová

Urbančok Pavel a Alžbeta Urbančoková

Urbančok Pavel a Mária Urbančoková

Urbančok Pavel a Zuzana Zelmanová

Valach Juraj a Judita Gvočová

Valach Juraj a Mária Šoltésová

Valkovský Ján a Anna Gombošová

Valkovský Štefan a Eva Krišková

Varga Ján a Lýdia Husárová

Varga Juraj a Mária Brnuľová

Varga Matej a Anna Bogárová

Varga Michal a Mária Kišová

Vician Martin a Zuzana Čemanová

Vrbiar Štefan a Mária Šikovenecová

Vrbiarová Mária – vdova po Pavlovi Šupalovi

Zahorec Ján a Mária Kurucová

Zelman Ján a Terézia Igriciová

Zelman Ján a Žofia Sudová

Zelman Ján a Zuzana Zahorcová

Zelman Juraj a Zuzana Riková

Zelman Ondrej a Zuzana Juhásová

Zelman Pavel a Anna Kožuchová

Zelman Peter a 1. Zuzana Chovancová, 2. Katarína Šeboková

 

Ako východiskový materiál pre uvedený zoznam som použil „Zoznam dospelých obyvateľov obce Pitvaroš (Maďarsko) v rokoch 1946 – 47 – podľa domových čísiel“. Spracovateľom zoznamu je pamätník, rodený Pitvarošan – Pavol Hudák zo Sládkovičova.

V 40 rokoch 20. storočia mal Pitvaroš 691 parciel. Z nich bolo zastavaných 645 domami a stavbami (93 %), 46 parciel bolo nezastavaných (7 %). Domov v ktorých sa bývalo bolo na Pitvaroši 632. Z toho sa do Senca v roku 1947 presídlili pitvarošské rodiny z 124 domov (19,6%). Ak by sme sa pozreli na plán Pitvaroša a vyfarbili by sme všetky domy (zelenou farbou), z ktorých sa Pitvarošania presídlili do Senca, dostali by sme nasledovnú schému.

Schéma rozmiestnenia domov z ktorých sa pitvarošské rodiny presídlili v roku 1947 do Senca

 

Autor schémy: Michal Kožuch

 

Do Senca a sused­nej obce Reca, v apríli a máji 1947, prisťahovalo 167 rodín z Pitvaroša. Bola to takmer polovica z celkového počtu 2000 obyvateľov, ktorí opustili svoju rodnú obec. Okrem Pitvarošanov sa do Senca presídlilo i niekoľko slovenských rodín zo Slovenského Komlóša a z Nadlaku. Do domov po obyvateľoch maďar­skej národnosti, nasťahovali vojaci Československej armády presídlencov. Mnohí neboli spokojní s pridelenými domami, keď zistili, že na Pitvaroši nechali lepší. Nebolo zriedkavé, ak do väčších domov nasťahovali aj 2-3 rodiny. Niektorým sa uskutočnila výmena domu, iní sa museli uspokojiť s tým, čo dostali. Vzniknuté problémy riešil Osídľovací úrad presťahovaním rodín do iných domov. Prvé dni po presídlení Pitvarošanov, z dôvodu napätej situácie, strážili vojaci. Spočiatku bolo spolužitie sprevádzané i urážkami, výčitkami a pokrikovaním na presídlencov. Výčitky a nevraživosť miestneho obyvateľstva boli výrazné: „Načo ste prišli? Kvôli vám museli odísť naši susedia, príbuzní a známi!“ V tomto prostredí mali nájsť Pitvarošania svoj nový domov? Kde boli sľuby agitátorov presídleneckej komisie o pokojnejšom živote? Kde sú nadšenia z plagátov a transparentov: Drahí navrátení bratia? Opustili svoj domov, pretože chceli ísť medzi svojich a tu sú nevítaní! Sľubovali im, že ich presídlia spolu do jednej obce a na Slovensku ich opäť rozdelili. To boli hlavné dôvody sklamania mnohých Pitvarošanov. Sklamanie prišlo i pri prideľovaní pôdy, keď niektorí dostali lepší kus zeme, iní horší. Nepríjemnosti vzni­kali aj keď jeden pôdu obrobil a druhý úrodu zožal, pretože spo­čiatku nevedeli presne, čo komu patrí.

Na prvé dojmy po presídlení do Senca si s odstupom rokov spomína Pavol Szuda (1934-2008), člen Zväzu slovenských výtvarných umelcov, žijúci v Bratislave: „Začiatky sú všade rovnako ťažké. Slovensko bolo pre nás čosi nové. Dovtedy sme žili približne rovnako a rovnorodo v jednej neveľkej dedine a zrazu sa nám otvoril doslova svet. My Slováci sme sa dostali tam, kde sme naozaj doma a kde je naše miesto. Po počiatočných problémoch s akceptovaním u domáceho obyvateľstva, každý z nás svoj život už prežíval po svojom. Vraveli nám, aby sme boli hrdí, že sme si maďarskom obkľúčení zachovali takú peknú slovenčinu. Po presídlení sa nám otvorila ďaleko väčšia škála možností, ako by sme mali na Pitvaroši. Lepšia perspektíva pre mladšiu generáciu. Presídlenie ťažšie prežívala najstaršia generácia.“ Prichodí dodať: „Starý strom sa ťažko presadí, pretrhli sa korene…“

Združstevňovanie

Jednotné roľnícke družstvo (JRD) vzniklo v Senci 31. marca 1950. Medzi zakladajúcimi členmi boli Pitvarošania: Jozef Pelec, Ján Zelman, Pavel Varga, Michal Urban­čok a Peter Pavel Súdor. Pri obrábaní pôdy vypomáhala Strojová a traktorová stanica v Senci. Stanica mala zriadené takzvané „Brigádne stredisko“, ktoré zabezpečovalo vykonávanie prác traktormi a strojmi. Vedúci strediska zabezpečo­val spolu s vedením družstva prevádzanie potrebných prác. Jedným z vedúcich strediska bol Pavel Vrbiar. Pracovalo tu viacero presídlencov: Pavel Králik, Ján Kulík, Pavel Šranko, Michal Urbančok mladší, Michal Rekeň, Jozef Kováč. Účtovnícke práce v družstve vykonávali Juraj Kochan, Jozef Kučerák a Jozef Lauko. Vo funkcii predsedov družstva pôsobili Pitvarošania: Pavel Varga, Juraj Rohoška, Pavel Urbančok, Štefan Klement, Ján Debnár a Michal Zelman. V riadiacej a organizačnej práci našla uplatnenie Mária Zelmanová, dlhé roky bola predsedníčka roľníckeho družstva v Turni (vzdialený 2 km od Senca).

Pitvarošania v seneckom družstve, rok 1955

(rodinný album, Anna Kapounová, rodená Kováčová Senec)

 

Práca a aktivity, v ktorých sa pokračovalo po presídlení

Medzi prisťahovanými novými obyvateľmi Senca, rodákmi z Pitvaroša, ktorých sa veľká väčšina živila poľnohospodárstvom, boli aj remeselníci, živnostníci, učitelia a úradníci. Zo začiatku mnohí pracovali vo svojich povolaniach a remeslách doma, alebo v súkromných skupinách či dielňach, iní odchádzali za prácou do okolitých obcí, najmä do Bratislavy a Trnavy, kde bola najlepšia príležitosť nájsť si prácu. Nové pracovné príležitosti poskytovali podniky a závody priamo v Senci (tabačiareň, tehelňa, mlyn, elektráreň, strojárske podniky).

Prvým tabačiarom – skupinárom bol Michal Urbančok starší, neskôr Michal Rekeň. Budova tabačiarne stála na Trnavskej ceste. Za mestom, po ľavej strane, ešte i dnes vidieť pozostatky asanovanej tabačiarne.

V seneckom mlyne pracoval Pavel Urbančok. Mlyn stál na mieste dnešného supermarketu, na rohu ulíc Trnavská a Boldocká ulica. Vyhorel v roku 1997 a následne bol asanovaný.

V seneckej elektrárni pracovali Štefan Maglocký. Ako elektrikár v tehelni pracoval Pavel Benčík.

Živnostníkom pri výrobe sódovej vody vo fľašiach – kyvetách bol Adam Šebok (sódáš), ktorý v spoločnosti s Annou Gajdošovou rodáčkou z Kšinnej vyrábali aj limonády. Po znárodnení, prevádzku prevzali komunálne služby. Výroba sódy prebiehala v priestoroch terajšieho sklenárstva za novou autobusovou stanicou na Šafárikovej ulici.

Obuvníkmi boli Ondrej Krnáč a Michal Vrbiar, ktorí po znárodnení už vo svojom remesle nepracovali. Doma, ak bolo tre­ba, opravovali topánky rodine a známym.

Cukrárkou boli mamovka Katarína Krnáčová, rodená Molnárová. Vyrábali povestné sladkosti. Také zvláštne paličky či fajočky červe­nej a žltej farby, ale aj mentolové vankúšiky už dnes nevidíme. Vyrábali povestné griliáše – griláže z páleného cukru s ore­chami, ktoré za pomoci drevených foriem sformovali do tvaru je­leňov, baranov, kohútov väčších rozmerov, ale aj malé jelenčoke či barančoke. Piekli torty rôznych tvarov a rozmerov: srdcia, podkovy, okrúhle, poschodové, obdĺžnikové. Po smrti mamovky Krnáčovej ešte dlhé roky vyrábala griláže a piekla torty dcéra Alžbeta, vydatá Šeboková. V rodinnej tra­dícii pokračuje vnučka Alžbeta Slobodová, rodená Šeboková.

 Albeta Šeboková rodená Krnáčová a Ondrej Šebok, rok 1984

(rodinný album, Alžbeta Slobodová, rodená Šeboková, Senec)

Domácimi dámskymi krajčírkami boli Zuzana Dovalovská, rode­ná Demanková, Mária Juhásová vydatá Kánová a Zuzana Mikulcová, rodená Kochanová. Pánskym krajčírom bol Ľudovít Čelovský. Na Pitvaroši bol jediným pánskym krajčírom. Tesármi boli bratia Ondrej a Ján Šebokovci, ktorí v tomto remesle pokračovali po svojom otcovi v Senci, ale aj okolitých obciach položili množstvo základov a krovov na domy. Pracovali v stavebných firmách Pozemné stavby a Doprastav v Bratislave. Tesárom bol aj Martin Garaj, ktorý pracoval so svojím synom Michalom. Holičmi – barbiarmi boli Ján Majo a Jozef Bučan. Klampiarmi boli bratia Šilerovci Matej, Jozef a Martin. V remesle pokračoval Matejov syn Zoltán Šiler. Remenárom bol Michal Kožuch, šil rôzne remene aj na konské postroje. Remeslo dlho vykonával v seneckom Jednotnom roľníckom družstve. Kuchárkami, ktoré chodievali variť na svadby, krštenia, kary, alebo iné rodinné príležitosti boli Zuzana Juhásová – Šuľanová, rodená Králiková a Zuzana Bučanová, rodená Drobišková. Deti pomáhala priviesť na svet pôrodná babica Mária Zelmanová, rodená Kožuchová.

Vzdelanie

V prvých rokoch po presídlení v základnom školskom vzdelaní v Senci nie všetci učitelia tolerovali rozdiely v pripravenosti žiakov presídlencov a seneckých žiakov. Stalo  sa, že niektorí z jednej triedy všetci postúpili do ďalšieho ročníka s tým, že učivo dobehnú v ďalšom roku, z inej triedy museli opakovať ročník. Boli to prechodné ťažkosti, ale tých, čo „prepadli“, to poznačilo. Väčšina rodičov nevedela pomáhať pri domácich úlohách. Ovládali pravopis maďarského jazyka. Postupne sa žiaci vyrovnali s učivom a prípravou na povolanie. Získali stredoškolské a vysokoškolské vzdelanie. V učiteľskom povolaní sa uplatnili Peter Zelman, Martin Čeman, Magdaléna Nosáľová rodená Čelovská, Mária Tretiníková, rodená Lovciová, Jozef Šiller a Mária Zvalová, rodená Majová. Vysokoškolským učiteľom bol profesor Ondrej Štrpka, ktorý po príchode do Senca už neučil, pracoval v Univer­zitnej knižnici v Bratislave. Rád však odovzdával vedomosti študentom, ak ho o to požiadali. Bolo to hlavne z matematiky a nemeckého jazyka.

Peter Zelman

(rodinný album, Peter Zelman, Senec)

Presídlenie prinieslo Pitvarošanom nielen nové pracovné príležitosti, ale otvorilo i možnosti vzdelávaniu. Väčšina presídlencov mala absolvovanú iba pitvarošskú základnú školu, poniektorí mešťanku na Komlovši. Gymnázium v Senci umožnilo Pitvarošanom, nielen zo Senca, ale i okolia, dosiahnuť stredoškolské vzdelanie. Z mladších a pitvarošských rodákov, prípadne tých, čo sa narodili pitvarošským rodičom v prvom roku na Slovensku, získali vysokoškolské vzdelanie:

Zuzana Korčeková, rodená Zelmanová – lekárka, Emília Vitálošová, rodená Majová – inžinierka ekonómie, Eva Matušková, rodená Valkovská – stavebná inžinierka. Mária Magulová, rodená Lauková – poľnohospodárska inžinierka, Ondrej Čijaky – banský inžinier, Alžbeta Krišková – lekárka, Ján Maglocký – lesný inžinier, Pavol Benčík – stavebný inžinier, Helena Gašparovičová, rodená Majová – absolvovala Vysokú školu pedagogickú v Trnave, Pavol Zelman – poľnohospodársky inžinier a pplk. Štefan Lovci vyštudoval Vojenskú vysokú technickú školu v Liptovskom Mikuláši a pôsobil ako dôstojník v  Československej ľudovej armáde.

 

Kultúrny a spoločenský život

Pitvarošania od začiatku príchodu do Senca viedli súdržný život. Chodievali na večierke a páračke, ktoré zanikli rozšírením televízie. Priateľstvá medzi rodinami trvali dlhé roky, navštevovali sa v rodinách navzájom. Pri návštevách, chlapi hrávali karty, ženy vyšívali, alebo len tak „preberali“ príbehy a udalosti. Zachovávali i tradíciu zabíjačiek. Bratov, sestry, rodičov, kmotrovcov s rodinami zo zabíjačky nebolo možné vynechať. Keď všetci prišli, bolo ich aj 20-30 ľudí v dome. Na večernú hostinu nezabudli pozvať pána farára. V 50. tych rokoch minulého storočia, manželka pána farára Dr. Júliusa Janka, pani učiteľka Želmíra Janková, učiteľka Veronika Bogdanová a pani učiteľka Príbelská nacvičovali so seneckou mládežou divadelné hry. Hrávali vo vtedajšom kultúrnom stredisku zvanom „Františkin dom“, ktorý sa nachádzal na terajšej ulici 1. mája. Dnes na asanovaných priestoroch stoja bytovky s obchodmi. V tomto období sa v kultúrnom stredisku schádzala mládež v Spolku ČSM (Československá mládež) a nacvičovali divadlo. V 50. tych rokoch pán učiteľ Ján Ondrejovič, pochádzajúci z Nadlaku, nacvičil so 14 až 15 ročnými dievčatami folklórne pásmo Priadky.

Folklórne pásmo Priadky, nacvičené so žiačkami základnej školy, rok 1958.

Sediace zľava: Ľudmila Ožvaldová, Zuzana Dőményová, Helena Bajnóciová, Jarmila Boudová a Oľga Podmanická

Stojace zľava: Margita Makovská, Terézia Šaškovičová, Mária Chalupková, Helena Juríčková, Anna Švihranová, Vlasta Zvolenská a Terézia Michaleková 

(rodinný album, Anna Kapounová, rodená Kováčová, Senec)

 

Mária Zelmanová a Viliam Halás v divadelnom predstavení Buky podpolianske, rok 1950

(rodinný album, Anna Kapounová, rodená Kováčová, Senec)

V oblasti  kultúry pôsobili: Michal Csijaki, tanečník v Slovenskom ľudovom umeleckom kolektíve v Bratislave a Štátnom súbore piesní a tancov v Prahe. Anna Košová, rodená Šillerová tancovala v období 1952 – 1979 vo Vojenskom umeleckom súbore kap. Jána Nálepku v Bratislave. Anna Lieskovská, rodená Švihranová pracovala dlhé roky ako vedúca v Mestskej knižnici v Senci. Spoluorganizovala v meste množstvo kultúrno-spoločenských podujatí, prednášok a výstav  umelcov. Nový domov priniesol i nové možnosti trávenia voľného času, ktorý nebol sústredený len na zimné obdobie, ako tomu bolo na Pitvaroši. V lete boli i sú senecké Slnečné jazerá vyhľadávanou turistickou destináciou. Práve na jazerách sa mnoho Pitvarošanov naučila plávať. Medzi Pitvarošanmi bolo veľa šikovných a zručných ľudí. Jedným z amatérskych nadšencov starých áut bol Ján Švihran. Sám si opravil a zostavil niekoľko veteránov.

 

Ján Švihran so svojim Citroenom 2CV„kačicou“

(Zdroj: https://autobild.pluska.sk/zaujimavosti/slovak-urobil-auto-nikdy-nezhrdzavie)

 

Náboženstvo

Po príchode takmer 1000 evanjelikov, do Senca a blízkej Rece vznikol problém pre spoločné stre­távanie sa veriacich, nakoľko v Senci, ani v Reci nebol evanjelický kostol. Senec bol len fíliou Veľkého Grobu. Evanjelický cirkevný zbor Senec, ako matkocirkev s fíliami Hurbanova Ves a Reca s diaspórou Nový Svet, vznikol 25. októbra 1947. Pitvarošania nechali veľký kostol a faru v rodnej obci. V Senci a okolí nemali svoj duchov­ný stánok. Nový kostol sa mal postaviť na pozemku bývalého trhoviska (roh ulíc Školská a Lichnerova), ktorý ešte v roku 1929 darovalo evanjelikom mesto. V susedstve pozemku cirkevný zbor v roku 1947 zakúpil rodinný dom na účel zriadenia fary. Služby Božie zo začiatku bývali na Strednej škole v Senci (v súčasnej dobe Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským na Lichnerovej ulici).

Cirkevníci po službách Božích, pred strednou školou v Senci, rok 1949

(rodinný album, Michal Kožuch)

Neskôr cirkevníci vybavili prístup do väčšej miestnosti tzv. „Jankovho domu“ (bývalý majiteľ sa volal František Jankó, na mieste budovy dnes stojí poliklinika), kde miestna organizácia komunistickej strany mávala svoje schôdze. Na stenách viseli obrazy Marxa, Engelsa a Lenina, ale cirkevníkov to nerušilo. Keď cirkevný zbor v roku 1949 z priestorov vypovedali, cirkevníci hľadali útočište na Strednej škole, kde väčšinu slávností a konfirmáciu mávali na chodbe, nakoľko učebne nestačili pojať zúčastnených veriacich. Podľa zápisnice z 26.októbra 1947 vo vyvolenom 12 člennom presbyterstve boli traja pitvarošskí rodáci: Juraj Bučan, Šte­fan Vrbiar a Ján Zelman.

Prvá konfirmácia v cirkevnom zbore sa konala 23.mája 1948, konfirmovaných bolo 30 detí, z ktorých bolo 20 presídleneckých.

 

Prví konfirmandi vo dvore „Jankovho domu“, 23. máj 1948.

Prvý rad, zľava: Mária Šuľanová, Matilda Sudová, Zuzana Kučeráková, Emília Sadloňová (Hurbanova Ves), Anna Šilerová, pán farár Dr. Július Janko, Viera Joríková (Hurbanova Ves), Mária Lovciová, Mária Gašparová, Katarína Šuľanová, Mária Bučanová

Stredný rad, zľava: Mária Urbančoková, Pavol Szuda, Michal Kocka, Pavel Jačianský (Nadlak), neznámy, Štefan Černaj (Albert), Juraj Vrbiar, František Ujheli, Mária Kováčová

Horný rad, zľava: Pavel Urbančok, neznámy, Juraj Rikk, neznámy, neznámy, Jozef Verecký, neznámy, Peter Rekeň                           

(rodinný album, Anna Kapounová, rodená Kováčová, Senec)

 

Stavba kostola

Evanjelická cirkev augsburského vyznania (ECAV) na Slovensku 19.októbra 1948 podala na príslušné povereníctva žiadosť o povo­lenie stavieb a pomoc pri realizovaní 10-tich evanjelických kostolov. Jednalo sa o presídlenecké kostoly pre mestá a obce Kalná nad Hronom, Kolárovo, Matúškovo, Nesvady, Nové Zámky, Mostová, Senec, Sládkovičovo, Tešedíkovo a Želiezovce. Generálna cirkev poverila vypracovaním účelných plánov na typi­zované presídlenecké kostoly architektov Prof. Ing. Emila Belluša a Prof. Ing. Kramára. Prijatý bol jednotný typ Prof. Ing. Belluša. V decembri 1949 cirkev dostala súhlas na stavbu dvoch kostolov. Trvalo však do júna 1950, kým Slovenský úrad pre veci cirkevné (Slovúc) menoval cirkevné zbory investormi pre stavby kostolov v Nesvadoch a v Senci.  K výkopu základov kostola sa pristúpilo 8. novembra 1950. Československý stavebný závod nemal dosť pracovných síl, preto presbyter Juraj Bučan, 68 ročný, zháňal na každý deň robotníkov z radov cirkevníkov, ktorí prichádzali na dobrovoľnú brigádu. Kostol bol postavený približne za 1 rok a posvätený v 4. pôstnu nedeľu 23.marca 1952, Veľký piatok a Veľká noc boli dôstojne svätené v novom chráme. Cirkevný zbor mal svoj chrám a zvony, čakalo sa už len na organ, ktorý bol objednaný vo februári 1951 v Krnove na Morave. Posviacka kostola sa konala 27. septembra 1953 za hojnej účasti viac ako 2 500 veriacich.

Pohľadnica s 10. plánovanými presídleneckými evanjelickými kostolmi (červeným označený Senec a Nesvady)

(rodinný album, Anna Kapounová, rodená Kováčová, Senec)

V roku 1955 mesto Senec založilo nový cintorín na Boldockej ceste, do ktorého 50 rokov pochovávali evanjelikov. O založenie cintorína sa pričinil pán farár Dr. Július Janko a vtedajšie presbyterstvo cirkevného zboru.

Evanjelický kostol a.v. v Senci, rok 1952

(rodinný album, Anna Kapounová, rodená Kováčová, Senec)

 

Pán farár Prof. ThDr. Július Janko (1908-1975), rodák z Maškovej pri Lučenci, pôsobil v cirkevnom zbore v Senci do augusta 1958, čiže 11 rokov. V roku 1958 odišiel do Bratislavy, kde na Slovenskej evanjelickej bohosloveckej fakulte pôsobil ako profesor a medzinárodne uznávaný hebrejista. Pracoval ako vedúci prekladateľskej komisie Starej zmluvy. Zomrel 9. marca 1975 vo veku nedožitých 67 rokov. Od septembra 1958 na uvoľnené miesto farára nastúpil 28 ročný Dušan Ondrejovič, rodák z Turíčiek pri Lučenci. V rokoch 1989 – 1994 bol dekanom Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Je spoluautorom mnohých filozofických a religionistických kníh a článkov.  Bol v redakčných radách viacerých časopisov. Vykonal množstvo zahraničných ciest (Európa, Amerika, Afrika), o ktorých v zborovej miestnosti evanjelického kostola v Senci, prednášal a premietal diapozitívy. Dušan Ondrejovič v zbore ochotne vypomáhal až do augusta 2003, čím dovŕšil 45 rokov služby v cirkevnom zbore v Senci. Od septembra 2003 do augusta 2006 pôsobil v Senci ako farár Mgr. Ján Sabanoš, ktorý bol pre nespokojnosť cirkevníkov odvolaný. Od polovice augusta 2006 bol za evanjelického farára v Senci menovaný Mgr. Tibor Jančík (1979). Dozorcovia evanjelického zboru narodení na Pitvaroši: Michal Rekeň a Anna Kapounová, rodená Kováčová.

Presbyteri seneckého cirkevného zboru, koniec 60-tych rokov.

Sediaci, zľava: Štefan Majo, Anna Bučanová, rodená Svoreňová, Juliana Medovarská (Hurbanova Ves), Anna Šilerová, rodená Ročkárová, Anna Gajdošová (Kšinná)

Stredný rad, zľava:  Juraj Varga, Ferdind Macko, Ján Kuruc, Jozef Mikulec (Lhota u Vsetína), pán farár Dušan Ondrejovič, František Meniar (Nadlak) a Ján Valkovský

Zadný rad, zľava: Pavel Sántaj, Jozef Kučerák, Štefan Ambruš (Nadlak),  Pavel Juhás, Michal Hronec, Pavel Šramko, Pavel Tichák, Juraj Baráni (Nadlak).

(rodinný album, Anna Kapounová, rodená Kováčová, Senec)

 

História seneckého evanjelického cirkevného zboru na stiahnutie

 

Potomkovia Pitvarošanov ani s odstupom času však nezabúdajú na svoje korene a svojich predkov. Výročia presídlenia sa však sústredili už iba na prostredie cirkevného zboru.

Výstavka pri príležitosti presídlenia v zborovej miestnosti

(archív: Evanjelický cirkevný zbor Senec)

Množstvo rodín sa po presídlení na Slovensko však opäť presťahovala. Niektorí išli bližšie k rodine, iných vyhnali pomery v danej obci a ďalší našli svoje pracovné či osobné uplatnenie inde. Dnes od presídlenia ubehlo už 75 rokov. Veľká časť tých najmladších potomkom už ani nevie odkiaľ pochádzali ich predkovia a kam siahajú ich korene. Otvárajú sa hranice cestovaniu, zamestnaniu, svet sa zmenšuje. Postupne sa Pitvarošania a ich potomkovia rozleteli do sveta hľadajúc svoje šťastie. Rodených Pitvarošanov už dnes v Senci nie je veľa.  Ešte aj dnes počuť v našich uliciach krásnu ľúbozvučnú slovenčinu blízku stredoslovenským nárečiam – podľa nej väčšinou spoznáte potomkov prisťahovalcov. Z tých pôvodných už bohužiaľ žije málo, tí ktorí v čase presídlenia boli deťmi, sú dnešní osemdesiatnici. Hoci presídlenci boli väčšinou jednoduchí pracovití ľudia, mali v sebe silný intelektuálny potenciál. Rýchlo sa zapojili do kultúrneho, spoločenského a cirkevného života v Senci. Dnes tvoria neoddeliteľnú súčasť Senca a jeho histórie. (Zdroj: Monografia mesta Senec)

 

Autor článku: Michal Kožuch, Anna Kapounová

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.