Pitvarošské dotyky – ako ďalej?

Mnohí návštevníci stránky www.pitvaros.sk určite pravidelne zisťujú na našej stránke či sa pripravuje alebo nepripravuje ďalšie stretnutie Pitvarošanov. Aj preto by sme chceli touto cestou trochu priblížiť momentálnu situáciu ohľadom plánovania stretnutia.

Keď sa obzrieme a zhodnotíme doterajšiu tradíciu stretávania sa Pitvarošanov zisťujeme, že toto podujatie sa v našej komunite aj v dávnejšej minulosti stretlo z nadšením ale potom nasledovalo niekoľkoročné prerušenie. Prvé stretnutie presídlených Pitvarošanov sa konalo v roku 1977 v Trenčianskych Tepliciach. Napriek snahe o pokračovanie zostalo len pri prvom stretnutí a na ďalšie stretnutie sa muselo čakať až neuveriteľných 42 rokov. Možno aj to dlhé čakanie a snaha o spoločné stretávanie Pitvarošanov i všetkých priaznivcov Dolnej zeme vyústilo do veľkého záujmu o stretnutie Pitvarošanov pod názvom „Pitvarošské dotyky“. Vtedy sme boli inšpiráciou a motiváciou i pre ďalšie presídlené dolnozemské komunity.  Na stretnutí konanom 14.04.2018 v Sládkovičove sa zúčastnilo približne 250 ľudí. Ako organizátori sme dúfali, že sa vytvorí nová tradícia stretávania a nájdu sa i ďalší nadšenci a noví pomocníci a tradícia spoločného stretávania sa tak už nastálo udomácni v našich kalendároch. Druhé stretnutie, konané 18.05.2019 v Sládkovičove, zaznamenalo menší záujem. Zúčastnilo sa ho približne 175 ľudí, čo je oproti prvému štartovaciemu ročníku pokles o 30 %. Tretie podujatie bolo pripravené v roku 2020, ale pre celosvetovú epidémiu COVID a pre obmedzenia konania kultúrnych podujatí, sme museli podujatie zrušiť. Na pár rokov bolo organizovanie podujatí značne obmedzené, tak sme o obnovení tradície neuvažovali. Jednoznačné uvoľnenie celkovej situácie priniesol až rok 2023. Opäť sme začali plánovať obnovenie tradície, ktorá bola nútene prerušená. Žiaľ za tých pár rokov čo ubehlo od posledného stretnutia naše rady opustilo veľmi veľa pravidelných návštevníkov stretnutia. Zväčša išlo o tých najstarších Pitvarošanov, ale nezriedka i o tých mladších, narodených už na Slovensku. Odišli mnohí, ktorých sme poznali, mali radi a milovali. Práve táto skupina na seba často viazala ďalších, ktorí boli ako doprovod na stretnutie, alebo tí starší ich na stretnutie pritiahli s cieľom spoznať vlastné korene so snahou sa spoločne porozprávať a stretávať.

Nová situácia pri organizovaní kultúrnych podujatí v roku 2023 priniesla i výrazný rast nákladov spojených s organizáciou ako prenájom priestorov, cena stravy, občerstvenia. Po zvážení nárastu cien je náročné, po toľkých rokoch nestretávania sa na väčších podujatiach s dolnozemskou problematikou, odhadnúť reálny záujem o stretnutie. Od počtu záujemcov sa odvíja i samotný charakter stretnutia, aké veľké by malo byť, pre koľko osôb, aké priestory vybrať, v ktorej lokalite a aké náklady by boli s tým spojené.

Napriek mnohým neznámym by sme chceli pokračovať v tradícii stretávania sa a pevne veríme, že po prerušení sa opätovne vrátime k pravidelnému stretávaniu sa.  Pri vzájomných stretnutiach sa budeme v priebehu roka 2023 snažiť zisťovať záujem o stretnutie, aby sme aspoň orientačne vedeli zistiť predbežné počty záujemcov. Prípadne by sme Vás oslovili mailom, či by ste mali záujem o návštevu takéhoto podujatia. Ak by sa záujem ukázal dostatočný, tak na jar (mesiace apríl, máj, resp. jún, v roku 2024) by sme zorganizovali stretnutie. Ďalej by už čas ukázal, či bude záujem o organizovanie takéhoto podujatia v budúcnosti. O plánovanom stretnutí Vás budeme priebežne informovať na našej stránke.

V prípade ak už teraz viete, že by ste mali záujem o návštevu podujatia „Pitvarošské dotyky 2024“ napíšte nám prosím na adresu: pitvarosania@gmail.com (napíšte nám prosím orientačne počty záujemcov a lokalitu odkiaľ by ste pricestovali).

Ak by ste chceli akýmkoľvek spôsobom pomôcť pri organizovaní, či už sponzorsky alebo iným spôsobom napíšte nám prosím. Za všetky Vaše odpovede i ochotu Vám v mene organizátorov vopred ďakujeme.

Pevne veríme, že nielen s nadšením, ale i spoločnými silami dokážeme veľa.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.